Preporuke Svjetske zdravstvene organizacije za aktivnosti u školama kojima je cilj poboljšanje zdravlja i dobrog osjećanja učenika i njihovog školskog uspjeha

Dosadašnje spoznaje

Zdravlje i obrazovanje usko su povezani: zdrava djeca postižu bolje rezultate u školi, a koji su zauzvrat povezani s boljim zdravljem kasnije u životu. Ta povezanost između zdravlja i obrazovanja temelj su za projekt Svjetske Zdravstvene Organizacije (SZO) koji u školama promiče zdravlje, pristup koji bi trebao utjecati na čitavo školsko okruženje. Iako se projekt provodi u mnogim školama, trenutno nije poznato koliko je učinkovit. Ovaj Cochrane sustavni pregled želi utvrditi da li taj projekt može poboljšati zdravlje ili utjecati na bolje osjećanje studenata te na njihovu izvedbu u školi.

Obilježja studija

Pretraženo je 20 baza zdravstvenih, obrazovnih i društvenih znanosti, kao i registri istraživanja i relevantnih mrežnih stranica kako bi se pronašla randomizirana kontrolirana istraživanja skupina koja su istražila učinak školskih intervencija čiji je cilj poboljšanje zdravlja djece i mladeži u dobi od 4 do 18 godina. Uključena su jedino ona istraživanja koja su uključivala sve tri točke preporuka Svjetske zdravstvene organizacije: uključivanje zdravstvene edukacije u obrazovni program, izmjene socijalnog ili fizičkog okoliša škole ili oboje te uključivanje obitelji učenika ili lokalne zajednice, ili oboje.

Ključni rezultati

Pronađeno je 67 istraživanja koja obuhvaćaju 1345 škola i 98 okruga koji su zadovoljili navedene kriterije. Istraživanja su se fokusirala na širok spektar zdravstvenih tema poput tjelesne aktivnosti, prehrane, pušenja duhana, alkohola i droga, nasilja, zlostavljanja, mentalnog zdravlja, seksualnog zdravlja, pranja ruku, korištenja kacige pri vožnji bicikla, zaštiti protiv sunca, poremećaja prehrane i zdravlja usne šupljine. Za svaku studiju, dva su istraživača neovisno izdvojila bitne podatke i procijenila rizike od pristranosti. Stuidje su razvrstane prema zdravstvenim temama koje su istražile.

Utvrđeno je da su intervencije koje su koristile preporučeni pristup Svjetske zdravstvene organizacije uspjele učenicima sniziti indeks tjelesne mase, povećati tjelesnu aktivnost i razinu tjelesne kondicije, povećati konzumaciju voća i povrća, smanjiti uporabu cigareta i smanjiti broj prijavljenih školskih zlostavljanja. Međutim, pronađeno je malo dokaza o učinku na indeks tjelesne mase kada su spol i dob bili uzeti u obzir i nikakvi dokaza o učinku na konzumaciju masnoća, alkohola i droga, mentalno zdravlje, nasilje i nasije prema drugima. Nije bilo dovoljno podataka kako bi se donijeli zaključci o učinkovitosti preporuka Svjetske zdravstvene organizacije na spolno zdravlje, pranje ruku, uporabu kacige pri vožnji biciklom, poremećaje u prehrani, zaštitu od sunca, zdravlje usne šupljine ili ishode učenja. Malo je studija raspravilo da li su aktivnosti promicanja zdravlja ili s njima povezano sakupljanje podataka moglo dovesti do štete za same učenike uključene u projekt.

Kvaliteta dokaza

Sveukupna kvaliteta dokaza bila je od niske do umjerene. Autori sustavnog pregleda su uočili neke probleme u načinu na koji su studije provođene, a mogle su umanjiti kvalitetu studije, primjerice mnoge studije su se oslanjale na subjektivnu procjenu rezultata od strane samih učenika mjesto da su napravljene objektivne procjene temeljem mjerenja, a također je problem bio i to što je velik broj učenika odustajao od sudjelovanja u istraživanjima. Ovi problemi i mal broj studija uključenih u našu analizu ograničavaju naše mogućnosti da izvedemo jasne zaključke učinkovitosti čitavog ovog projekta.

Zaključak

Zaključak je da neki dokazi ukazuju da prostup kakav imaju preporuke Svjetske zdravstvene organizacije može dovesti do poboljšanja u određenim zdravstvenim područjima, ali ne raspolažemo s dovoljno podataka kako bismo uvidjeli učinkovitost u preostalim zdravstvenim aspektima . Potrebno nam je još studija kako bi se saznalo da li ovakav pristup može poboljšati i ostale vidove zdravlja i da li se postiže učinak na poboljšanje ishoda učenja.

Bilješke prijevoda: 

Cochrane Hrvatska
Preveo: Hrvoje Centner
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information