Primjena kombinacije nekoliko lijekova za liječenje neuropatske boli u odraslih

Neuropatska bol nastaje zbog bolesti ili oštećenja živčanog sustava i obično se liječi lijekovima protiv bolova koji imaju ograničene učinke na tu vrstu boli i nuspojave koji ovise o dozi, ako se daju pojedinačno. Kombinacije više od jednog lijeka često se daju osobama koje trpe neuropatsku bol kako bi se postiglo bolje ublažavanje boli ili manje nuspojava (ako su učinci kombiniranih lijekova na bol takvi da omogućuju bolje ublažavanje bolova, a ne zbrajaju se njihove nuspojave), ili iz oba razloga. Usprkos dokazima koji pokazuju da više od 45% osoba koje pate od neuropatske boli uzimaju dva ili više lijekova za svoju bol, autori ovog Cochrane sustavnog pregleda pronašli su samo 21 visoko-kvalitetnu studiju u kojima su istražene različite kombinacije sustavnih i lokalnih lijekova. S obzirom na različite moguće kombinacije različitih lijekova, i mali broj studija koji je pronađen, rezultati za neuropatsku bol iz ovog sustavnog pregleda nisu dostatni da bi se mogao donijeti pouzdani zaključak o bilo kojoj kombinaciji lijekova. Međutim, s obzirom da već postoji određeni broj visoko-kvalitetnih studija koje ukazuju na mogućnost da su neke kombinacije lijekova bolje od drugih, a u svjetlu činjenice da se kombinacije lijekova često koriste za neuropatsku bol u kliničkoj praksi, važno je provesti još pokusa na ovu temu kako bi se dobili jasni odgovori o najboljoj kombinaciji lijekova za neuropatsku bol.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information