Psihološke terapije za liječenje patološkog i problematičnog kockanja

Psihološke terapije predložene su kao moguća terapija patološkog i problematičnog kockanja, a ovaj Cochrane sustavni pregled sažima aktualne dokaze iz literature o djelovanju tih terapija. U sustavni pregled uključene su kliničke studije najbolje kvalitete pri čemu je skupina ispitanika koja je primala ispitivanu terapiju uspoređena sa skupinom koja nije imala nikakvu terapiju ili skupinom koja je dobila savjet da se obrati udruzi koja se bavi podrškom kockarima. Ispitane su sljedeće kategorije terapija: 1) kognitivno-bihevioralna terapija (CBT), 2) terapija motivacijskog intervjuiranja, 3) integrativna terapija, 4) druge psihološke terapije. Pronađeno je 14 studija čiji su se podatci zbirno analizirali. Podaci devet studija ukazivali su na dobrobit kognitivno-bihevioralne terapije u razdoblju odmah nakon terapije. S druge strane, malo je studija provedeno kroz duži period (12 mjeseci) nakon terapije pa je malo poznato o tome jesu li učinci kognitivno-bihevioralne terapije dugotrajni. Podaci iz triju studija terapije motivacijskog intervjuiranja ukazuju na koristan učinak u vidu smanjenja kockarskog ponašanja, ali ne nužno ostalih simptoma patološkog i problematičnog kockanja. No, podaci dolaze iz malog broja studija te zaključci o terapiji motivacijskog intervjuiranja zahtijevaju daljnje istraživanje. Nekoliko studija dalo je dokaze o integrativnim terapijama (dvije studije) i drugim psihološkim terapijama (jedna studija), ali trenutno nedostaju podaci za procjenu tih terapija.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Kristina Ajduković
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information