Usporedba učinkovitosti i omjera rizika i koristi imunomodulatora i imunosupresiva za multiplu sklerozu

Za liječenje multiple skleroze koriste se različite imunoterapije, ali njihova relativna učinkovitost nije jasna zbog ograničenog broja direktnih usporedbi različitih vrsta tih lijekova. Autori Cochrane sustavnog pregleda procijenili su učinkovitost i nuspojave imunoterapija koje se često propisuju oboljelima od multiple skleroze. Istraženo je 11 lijekova, uključujući interferon ß-1b (IFNß-1b), IFNß-1a, glatiramer acetat, natalizumab, mitoksantron, metotreksat, ciklofosfamid, azatioprin, imunoglobulini i dugoročna uporaba kortikosteroida.

U ovaj sustavni pregled uključena su 44 klinička istraživanja objavljena do 2010. godine, u kojima je sudjelovalo ukupno 17401 odraslih osoba s relapsno-remitentnom multiplom sklerozom (RRMS) i progresivnim oblicima multiple skleroze (PrMS). U analiziranim istraživanjima liječenje je bilo kratkotrajno, a medijan trajanja istraživanja 24 mjeseca.

Rezultati analize kliničkih istraživanja pokazali su sljedeće:

Postoje visoko kvalitetni dokazi da natalizumab i IFNß-1a mogu smanjiti relaps i pogoršanje invalidnosti u usporedbi s placebom; također su učinkovitiji nego IFNß-1a u oboljelih od RRMS. Natalizumab može uzrokovati progresivnu multifokalnu leukoencefalopatiju, osobito ako liječenje traje dulje od 2 godine;

IFNß-1b, glatiramer acetat i mitoksantron mogu također spriječiti relaps i pogoršanje invalidnosti u oboljelih od RRMS. Ti su lijekovi povezani s mogućim srednjeročnim i dugoročnim nuspojavama, a omjer koristi i rizika mogao bi biti nepovoljan;

IFNß-1a, intravenski imunoglobulini, ciklofosfamid i dugoročno davanje kortikosteroida imaju nepovoljan omjer koristi i rizika za oboljele od RRMS;

Ne postoji dovoljno visoko-kvalitetnih dokaza koji bi razjasnili postoji li povoljan omjer koristi i rizika za korištenje azatioprina;

Devet lijekova (IFNß-1b, IFNß-1a, glatiramer acetat, mitoksantron, metotreksat, ciklofosfamid, intravenski imunoglobulini i dugoročno davanje kortikosteroida) također je istraženo u oboljelih od PrMS. Malen broj studija bio je visoke kvalitete i za niti jedan lijek nije pokazano da je učinkovit u spriječavanju pogoršanja invalidnosti u oboljelih od PrMS.

Važno je naglasiti da su učinkovitost i omjer koristi i rizika u razdoblju duljem od dvije godine za sve navedene terapije dvojbeni, a to je vrlo važno za doživotnu bolest kakva je multipla skleroza. Stoga je hitno potrebno provesti dugoročna klinička istraživanja o učinkovitosti i sigurnosti imunoterapija za MS. Također je važno imati na umu da je više od 70% uključenih kliničkih studija sponzorirala farmaceutska industrija, što bi moglo utjecati na rezultate ovoga sustavnog pregleda.

Tools
Information