Protu-tumorski lijekovi za liječenje gestacijske trofoblastične bolesti koja ne odgovara na terapiju prvog izbora ili se ponovno javlja

Ovaj Cochrane sustavni pregled literature analizirao je dokaze o djelotvornosti protu-tumorskih lijekova (kemoterapije) za liječenje žena koje imaju gestacijsku trofoblastičnu bolest (GTB) koja ne odgovara na liječenje prvog izbora ili se javlja ponavljano. GTB je naziv za vrstu tumora koja nastaje od tkiva posteljice nakon trudnoće, a najčešće nakon molarne trudnoće. Molarne trudnoće su benigne abnormalne izrasline tkiva posteljice unutar maternice. Većina ih se izliječi kiretažom posteljice. Međutim, do 20% slučajeva može postati maligno. GTB obično dobro odgovara na protu-tumorske lijekove, ali ti lijekovi mogu biti toksični i stoga je cilj terapije postići izlječenje s najmanje nuspojava. Kako bi liječnici mogli izabrati najprikladniji oblik liječenja žena s GTB bolest se dijeli na bolest niskog ili visokog rizika, prema specifičnim faktorima rizika.

Liječenje GTB niskog rizika kemoterapijom obično zahtijeva samo jedan lijek, dok se tumori visokog rizika obično liječe kombinacijom lijekova. Najčešća kombinacija sastoji se od 5 lijekova čija je kratica EMA/CO. Liječnici odgovor na terapiju procjenjuju analizom hormona trudnoće (hCG) u krvi. Ako se procijeni da kemoterapija ne djeluje, nužno je započeti druge oblike liječenja. To je nužno u otprilike 25% slučajeva i tada se koriste različite kombinacije lijekova.

Ovaj Cochrane sustavni pregled literature proveden je jer nije jasno koja kombinacija lijekova je najdjelotvornija i ima najmanje štetnih učinaka. Pretražena je literatura objavljena do studenog 2015. Nažalost, nisu pronađeni randomizirani kontrolirani pokusi u kojma je provedena usporedba različitih tipova terapija. To može dijelom biti zbog toga jer bolest ima visoku stopu izlječenja s nekoliko kombinacija kemoterapije, ali također i zbog činjenice što je bolest rijetka, što znači da bi bilo vrlo teško uključiti dovoljno ispitanica za provedbu velikog kliničkog pokusa. Stoga nije moguće donositi zaključke o djelotvornosti različitih kombinacija lijekova i njihovim nuspojavama. Istraživači koji se bave ovim područjem medicine trebali bi se povezati i provesti kliničke pokuse u više ustanova kako bismo dobili visoko-kvalitetne dokaze na tu temu.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr 

Tools
Information