Usporedba agomelatina i ostalih antidepresiva za depresiju

Zašto je ovaj sustavni pregled važan?

Veliki depresivni poremećaj je ozbiljna bolest koja može uzrokovati ozbiljne poteškoće osobama koje pate od depresije i njihovim obiteljima. Veliki depresivni poremećaj pacijentima remeti funkcioniranje na poslu, međuljudske odnose i samopouzdanje. Osobe pogađa i fizički, promjenama obrazaca spavanja, koncentracije i apetita. Simptomi depresije mogu navesti osobe da se osjećaju beznadno i čak suicidalno. Antidepresivi su učinkovita terapijska mogućnost za osobe s velikim depresivnim poremećajem, ali mnogi imaju neugodne nuspojave. 

Ovaj Cochrane sustavni pregled je važan jer uspoređuje novi antidepresiv, agomelatin, s nekima od ostalih antidepresiva koji se koriste u liječenju depresije. Agomelatin djeluje na način koji je različit od postojećih antidepresiva, utječe na hormon melatonin u mozgu i stimulira otpuštanje neurotransmitera dopamina i noradrenalina.

Koga bi mogao zanimati ovaj sustavni pregled?

Osobe koje pate od velikog depresivnog poremećaja.

Liječnike opće prakse, psihijatre i farmaceute.

Stručnjake koji rade u ustanovama za mentalno zdravlje odraslih.

Obitelji i prijatelji osoba koje pate od depresije.

Na koja pitanja ovaj sustavni pregled želi dati odgovore?

Djeluje li agomelatin bolje od drugih antidepresiva?

Podnose li pacijenti agomelatin bolje nego druge antidepresive?

Kakve su nuspojave agomelatina u usporedbi s drugim antidepresivima?

Koje studije su bile uključene u ovaj pregled?

U srpnju 2013. pretražene su elektroničke baze podataka kako bi se pronašle sve objavljene i neobjavljene studije koje su uspoređivale agomelatin s bilo kojim drugim antidepresivom. Također su autori kontaktirali Servier Laboratories (gdje je razvijen agomelatin) za informacije o dodatnim studijama. Kako bi bile uključene u pregled, studije su trebale biti randomizirane (tj. nasumično rasporediti ispitanike u više skupina) s odraslim sudionicima (stariji od 18 godina) s dijagnozom velikog depresivnog poremećaja.

Pronađeno je 13 studija, s ukupno 4495 sudionika, koje su mogle biti uključene u pregled. Sveukupna kvaliteta studije je ocjenjena kao osrednja. Gotovo sve uključene studije financirala je farmaceutska kompanija koja je razvila agomelatin (Servier), što bi moglo uvesti pristranost (istraživanja pokazuju da financiranje snažno utječe na ishode studija).

Dokazi proizašli iz pregleda

Pregled uključuje studije koje su uspoređivale agomelatin sa skupinom antidepresiva selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina (SSRI) i jednim antidepresivom iz skupine inhibitora ponovne pohrane serotonina i noradrenalina (SNRI), venlafaksinom. Sudionici su praćeni od šest do dvanaest tjedana.

-Agomelatin nije bio ni više ni manje učinkovit u smanjenju simptoma depresije od ostalih antidepresiva.

-Agomelatin nije bio ni više ni manje učinkovit od ostalih antidepresiva u prevenciji ponovnog povratka simptoma depresije od ostalih antidepresiva.

-Agomelatin su pacijenti bolje podnosili nego venlafaksin (manje osoba je prekinulo terapiju), ali jednako kao SSRI.

-Agomelatin je uzrokovao nižu stopu vrtoglavice nego venlafaksin.

-Agomelatin je uzrokovao nižu stopu povraćanja, mučnine i seksualnih nuspojava od SSRI.

Što bi sljedeće trebalo učiniti?

Autori Cochrane sustavnog pregleda zaključuju da agomelatin nije učinkovitiji od ostalih antidepresiva trenutačno dostupnih na tržištu. Čini se da ga pacijenti bolje podnose, što je vidljivo prema manjem broju određenih nuspojava, međutim, kvaliteta studija je bila niska i nađeno je svega nekoliko studija koje su uspoređivale agomelatin sa svakim lijekom. Stoga se ne mogu izvući čvrsti zaključci o agomelatinu zbog problema s prikazivanjem podataka u uključenim studijama. Autori su predložili izvođenje daljnjih studija koje bi uspoređivale agomelatin i placebo, posebno u mjestima gdje se provodi primarna zdravstvena zaštita (gdje se odvija najviše kontakata na razini pacijent/liječnik, npr. ambulante opće prakse) kako bi se poboljšala kvaliteta dokaza.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Adam Galkovski
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information