Klorambucil u bolesnika s primarnom bilijarnom cirozom

Primarna bilijarna ciroza je autoimuna bolest jetre. Klorambucil se koristi u bolesnika s primarnom bilijarnom cirozom jer posjeduje imunosupresivna svojstva. Cilj ovog Cochrane sutavnog pregleda bio je procijeniti korisne ili štetne učinke klorambucila kod primarne bilijarne ciroze. Autori su pronašli samo jedno randomizirano istraživanje koje je uključivalo 24 sudionika. To istraživanje je uspoređivalo klorambucil s neprimjenjivanjem nikakve terapije. Istraživanje je malo i s visokim rizikom od pristranosti što sugerira da rezultati možda nisu pouzdani. Nije bilo moguće provesti statističke analize (metaanalize) zbog uključivanja samo jednog istraživanja. Umjesto toga u analizi su korišteni Fisherov egzaktni test i t-test. Klorambucil nije bio povezan sa značajno nižom smrtnosti u usporedbi s neprimijenjivanjem nikakve intervencije. Svi su bolesnici na klorambucilu imali štetne događaje, pogotovo supresiju koštane srži. Klorambucil je doveo do značajnog poboljšanja srednje vrijednosti serumske razine bilirubina, albumina, imunoglobulina M, aktivnosti aspartat aminotransferaze u serumu i upalnih infiltrata u jetri. Međutim, to su sporedni rezultati koji nisu toliko važni za bolesnika. To znači da se poboljšanje ovih biokemijskih mjerenja ne može uzeti kao dokaz poboljšanja rezultata važnih za bolesnika. Ostaje nejasno može li se podržati ili odbaciti primjena klorambucila u bolesnika s primarnom bilijarnom cirozom.

Bilješke prijevoda: 

Cochrane Hrvatska
Prevela: Katarina Vučić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information