Tjelovježba za liječenje poremećaja funkcije ramena u pacijenata liječenih zbog karcinoma glave i vrata

I kirurški zahvat na vratu (disekcija vrata) i radioterapija mogu izazvati probleme u ramenom zglobu. "Disekcija vrata" se često koristi kako bi se spriječilo širenje karcinoma u limfne čvorove vrata, ali ova operacija može prouzročiti "sindrom ramena". Sindrom se definira kao pad ramena, scapula alata (nenormalno izbočenje/protruzija lopatica ramena), nemogućnost slijeganja ramenima i tupa, nelokalizirana bol koja se pogoršava s pokretom. Problemi ramena mogu se pojaviti u čak 50-100% pacijenata koji su imali radikalnu disekciju vrata.

Fizioterapijske intervencije se koriste kako bi se smanjio utjecaj operacije na rame i uključuju cijeli niz različitih rehabilitacijskih tehnika. Te rehabilitacijske tehnike uključuju pasivni, aktivni i aktivno-asistirani raspon vježbi pokreta (pacijentov zglob se pomiče uz pomoć vanjske sile (npr. uređaj ili osoba) ili aktivna mišićna kontrakcija ili kombinacija); napredan trening otpora (pacijent vježba mišiće protiv vanjske sile); i vježbe proprioceptivne neuromišićne facilitacije (PNF) (metoda koja se koristi s ciljem poboljšanja snage, izdržljivosti i rastezanja mišića).

Ovaj Cochrane sustavni pregled uključio je tri randomizirana kontrolirana klinička pokusa u kojima su sudjelovala ukupno 104 pacijenta. Dvije studije su uspoređivale progresivan trening otpora sa standardnom skrbi (uobičajeni proces liječenja). Zajedničkom analizom njihovih rezultata došlo se do zaključka da progresivni trening otpora poboljšava bol u ramenu, invalidnost ramena, aktivni raspon pokreta za vanjsku rotaciju, pasivni raspon pokreta za abdukciju, fleksiju, vanjsku rotaciju i horizontalnu abdukciju. Veličina tog poboljšanja je bila mala. Studije nisu pokazale statistički značajne razlike u kvaliteti života. Dvije blage nuspojave opisane su u grupi s progresivnim vježbanjem otpora, a nijedna nije zabilježena u grupi koja je primala standardnu skrb.

Druga studija je uspoređivala cijeli niz različitih tehnika, uključujući slobodne aktivne vježbe, rastezanje, vježbe držanja, re-edukaciju za skapulotorakalno posturalne mišiće i snaga mišića ramena s rutinskom postoperativnim fizioterapijskim tretmanom trajanja tri mjeseca koji slijedi nakon operacije. Ta studija nije pokazala razlike u funkciji ramena ili kvaliteti života između skupine koja je vježbala i skupine koja je imala rutinsku fizioterapiju.. Štetni učinci terapije nisu opisani.

Potrebne su daljnje studije, koje će dugo trajati, i koje će ispitati druge vrste tjelovježbe u pacijenata s karcinomom glave i vrata u ranom postoperativnom periodu i nakon radioterapije.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Ivana Novak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information