Test na humani papiloma virus (HPV) u usporedbi s PAPA testom za rano otkrivanje karcinoma vrata maternice

Istraživačko pitanje
Proučili smo istraživanja koja uspoređuju dva testa za rano otkrivanje (probir) na karcinom vrata maternice: test na HPV (Humani papiloma virus) i PAPA test poznat i kao Papanicolaou test. Cilj je bio utvrditi koji test bolje uočava promjene koje prethode karcinomu (prekancerozne promjene) na vratu maternice.

Dosadašnje spoznaje
Test na HPV i PAPA test su testovi koje liječnik provodi da utvrdi postojanje karcinoma vrata maternice ili prekanceroznih promjena na stanicama vrata maternice (koje se nazivaju lezije). Te se lezije mogu razviti u karcinom vrata maternice kroz 10 do 20 godina. Test na HPV utvrđuje ima li žena HPV infekciju koja može dovesti do razvoja karcinoma vrata maternice. Ako je HPV test pozitivan, može upućivati na postojanje prekanceroznih promjena na vratu maternice. Postoje brojne vrste testova na HPV. Jedan od njih zove se HC2 test. PAPA test utvrđuje jesu li stanice na vratu maternice abnormalne. Abnormalne stanice vrata maternice koje se klasificiraju kao 'nizak stupanj i visoki stupnja' mogu upućivati na prisutnost prekanceroznih promjena na vratu maternice koje mogu dovesti do razvoja karcinoma vrata maternice. Jedna vrsta PAPA testa je konvencionalna citologija, a druga tekućinska citologija. Ovisno o testu, ako je pozitivan žena će možda trebati pregled vrata maternice ili kirurško ukljanjanje prekancerozne lezije.

Obilježja uključenih istraživanja
Pretražili smo sva relevantna istraživanja zaključno sa studenim 2015. godine. Četrdeset istraživanja je usporedilo test na HPV i PAPA test na uzorku od preko 140000 žena između 20 i 70 godina starosti koje su išle na rutinski probir vrata maternice. Ta istraživanja su proučavala koji test može otkriti prekancerozne promjene vrata maternice nazvane cervikalna intraepitelna neoplazija (CIN 2 i CIN 3).

Kvaliteta dokaza
Postoji dovoljan broj istraživanja s dovoljnim brojem žena za donošenje zaključaka. Ipak, neki rezultati istraživanja su se razlikovali jedni od drugih. Na primjer, testovi su bili točniji kod istraživanja provedenih u Europi nego onih provedenih u Aziji ili Centralnoj ili Južnoj Americi. Sveukupna kvaliteta dokaza bila je umjerena do visoka.

Ključni rezultati
Idealan test trebao bi točno reći ima li žena prekanceroznu leziju ili ne. No većina testova nisu idealni.

Ovaj Cochrane pregled literature pokazuje da će na svakih 1000 žena koje učine probir, oko 20 žena imati prekancerozne promjene. Test na HPV će točno prepoznati 16 od tih žena (ali neće prepoznati promjene u 4 žene). PAPA test će prepoznati 12 od tih žena (ali neće prepoznati promjene u 8 žena). Žene u kojih se promjene ne prepoznaju mogle bi razviti karcinom vrata maternice.

Na svakih 1000 žena koje učine probir, 980 neće imati prekancerozne promjene. Test na HPV će točno prepoznati 879 takvih žena (ali će 101 žena dobiti netočnu dijagnozu da ima prekanceroznu leziju). PAPA test će točno prepoznati 951 takvih žena (ali će 29 biti netočno informirane da imaju prekanceroznu leziju). Žene kojima se netočno kaže da imaju prekanceroznu leziju mogle bi imate nepotreban ginekološki pregled ili kiruršku intervenciju.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Katja Vince
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information
Share/Save