Radiofrekventna denervacija za liječenje dugotrajne (kronične) križobolje

Dosadašnje spoznaje Križobolja se često javlja među stanovništvom i ima velike socijalne i ekonomske posljedice. Čak 85-90% svih križobolja opisuje se kao ne-specifične, što znači da nemaju poznatog uzroka. Većina bolesnika s križoboljom uspješno se liječi u primarnoj zdravstvenoj skrbi, ali 10-15% bolesnika će razviti dugotrajne (kronične) simptome koji traju dulje od 3 mjeseca. Kronična križobolja može se javiti u bilo kojem dijelu leđa u kojem se nalaze živci koji mogu prenijeti bolne signale. Ta tkiva uključuju diskove koji se nalaze između kralježaka, kralješke, sakroilijačne zglobove, fasetne zglobove, mišiće, ligamente i druga tkiva. Stručnjaci koji se bave boli pokušavaju otkriti izvor križobolje davanjem živčanih blokada. Na taj način se umrtve spinalni živci korištenjem injekcija anestetika pa se gleda da li to dovodi do ublažavanja simptoma križobolje. Ako se značajno ublaži bol, sljedeći postupak koji se može pokušati da se kroz dulje vrijeme ublaži bol jest zagrijavanje spinalnih živaca radiofrekventnim valovima kako bi se osiguralo da se bolni signal ne prenosi živcima. Taj invazivni postupak naziva se radiofrekventna denervacija. Djelotvornost tog postupka još uvijek nije dokazana.

Osobitosti istraživanja Pregledani su dokazi objavljeni do svibnja 2014. Ovaj sustavni pregled uključio je 23 randomizirana kontrolirana pokusa s ukupno 1309 ispitanika čija je kronična križobolja procijenjena blokadama živaca ili drugim dijagnostičkim testovima. U te su studije uključeni i muškarci i žene, srednje dobi 50,6 godina. Pacijenti koji su imali pozitivan odgovor na blokadu živca ili pretragu diskografiju dobili su zatim radiofrekventnu denervaciju ili placebo ili neku drugu usporednu terapiju.

Ključni rezultati Nema visoko-kvalitetnih dokaza koji pokazuju da radiofrekventna denervacija ublažava bol u bolesnika s kroničnom križoboljom. Isto tako nema uvjerljivih dokaza koji pokazuju da ta terapija poboljšava funkciju. Dokazi umjerene kvalitete ukazuju da bi radiofrekventna denervacija mogla bolje ublažiti bol fasetnih zglobova i poboljšati funkciju u kratkom roku u usporedbi s placbom. Dokazi vrlo niske do niske kvalitete pokazuju da radiofrekventna denervacija moža ublažiti bol fasetnih zglobova jednako dobro kao injekcije steroida. Za pacijente s dikogenom boli, nađen je samo mali duguročni učinak na ublažavanje boli i poboljšanje funkcije. Za pacijente s boli sakroilijačnih zglobova radiofrekventna denervacija nije imala učinka u kratkom roku, a imala je mali učinak (koji se temelji na jednoj studiji) 1-6 mjeseci nakon terapije u usporedbi s placebom. Kad je riječ o križobolji za koju se smatra da je posljedica drugih uzroka, rezultati su bili nedosljedni. Radiovrekventna denervacija je invazivni postupak koji može uzrokovati niz različitih komplikacija.

Kvaliteta dokaza Studije uključene u ovaj sustavni pregled nisu bile odgovarajuće kvalitete i veličine da bi mogle zabilježiti koliko često se javljaju komplikacije. S obzirom na lošu kvalitetu dokaza, potrebne su hitno velike, visoko-kvalitetne studije kako bi se odredilo može li radiofrekventna denervacija biti djelotvorna i sigurna u bolesnika s dugotrajnom križoboljom.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information