Intervencije za liječenje osteonekroze čeljusnih kostiju uzrokovane lijekovima bisfosfonatima

Istraživačko pitanje

Koliko su djelotvorne terapije za liječenje osteonekroze kostiju čeljusti koja nastaje zbog lijekova bisfosfonata, i koliko su takve terapije sigurne?

Dosadašnje spoznaje

Bisfosfonati su lijekovi vrlo slični pirofosfatu (normalnoj tvari pronađenoj u kostima). Oni se koriste kako bi se smanjili simptomi i komplikacije zbog širenja karcinoma na kosti te s ciljem sprječavanja i liječenja krhkih kostiju u osteoporozi (stanje kod kojeg kosti postaju lako lomljive) Lijekovi bisfosfonati mogu uzrokovati rijetko, ali ozbiljno stanje koje se naziva osteonekroza čeljusti povezana s bisfosfonatatima ili "BRONJ". BRONJ negativno utječe na cijeljenje oštećene kosti jer ometaj proces uklanjanja mrtve kosti i polaganja nove. Kad se to dogodi, dijelovi čeljusne kosti postanu rastresiti (pomalo kao kreda) i eventualno se može ta mrtva kost dodatno izložiti. Oboljelima je teško jesti, govoriti ili prati zube i često se javlja iznimno jaka bol.

Za liječenje BRONJ-a trenutno se koriste brojne različite terapije. Mogu se podijeliti kao neinvazivne terapije (kao što su antibiotici i ispiranja usta), kirurški pristupi ili dodatni tretmani s ciljem poboljšanja uobičajene skrbi (npr. terapija ozonom ili krvna plazma obogaćena trombocitima). Različite terapije mogu se i kombinirati.

Značajke istraživanja

Autori ovog Cochrane sustavnog pregleda, u suradnji s Cochrane uredničkom skupinom za oralno zdravlje, napravili su detaljno pretraživanje literature objavljene do 15. prosinca 2015. godine kako bi našli kliničke studije u kojima su ispitanici nasumično raspoređeni u skupinu koja je primala terapiju za BRONJ ili u skupinu koja je primala placebo (bez aktivnog liječenja). Ovaj je tip ustroja studije poznat i kao "randomizirana kontrolirana studija". Pronašli smo jednu relevantnu završenu studiju i dvije koje su još uvijek u tijeku. Završena je studija usporedila oboljele od BRONJ-a koji su liječeni operacijom, antibioticima ili ispiranjima usta s onima koji su primali "standardnu skrb" s dodatnom terapijom zvanom hiperbarična terapija kisikom za koju se smatra da može povećati obnavljanje kostiju. U istraživanju je sudjelovalo 49 sudionika od kojih je većina imala rak.

Ključni rezultati

Studija je pokazala da su sudionici u intervencijskoj grupi češće imali poboljšanja osteonekroze nakon tri mjeseca nego grupa sudionika na "standardnoj skrbi", ali nije uočena jasna razlika između grupa kad su analizirani nakon 6, 12 i 18 mjeseci i prilikom zadnjeg kontakta. Nije bilo jasne razlike između grupa ni u jednom trenutku vezano za potpuno izlječenje. Ti rezultati nisu pouzdani s obzirom da je kvaliteta dokaza vrlo niska. Studija nije opisala jesu li se kod bolesnika pojavile nuspojave liječenja.

Kvaliteta dokaza

Studija je imala nekoliko važnih nedostataka: na primjer, u istraživanju je sudjelovao vrlo mali broj sudionika, neki su od sudionika promijenili grupu tijekom istraživanja i došlo je do odustajanja dijela sudionika tijekom studije.

Zaključci autora

Nema dovoljno dokaza kako bi se donio zaključak je li hiperbarična terapija kisikom korisna dodatna terapija standardnoj skrbi u liječenju BRONJ-a. Dvije su studije u tijeku - te studije ispituju teriparatid i hormonalno liječenje BRONJ-a. Nisu pronađena nasumično kontrolirana ispitivanja bilo kojeg drugog oblika liječenja BRONJ-a. Budući da postoji nedostatak kvalitetnih znanstvenih dokaza, koji bi omogućili donošenje odluke o najboljem liječenju BRONJ-a, potrebna su nova visoko kvalitetna istraživanja.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Anamarija Tegeltija
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information