Učinak financijskih poticaja na kvalitetu zdravstvene skrbi koju pružaju liječnici opće prakse

Sve više zemalja koristi različite načine plaćanja usluga liječnika opće prakse s ciljem povećanja kvalitete skrbi, a što uključuje financijske poticaje koji izravno nagrađuj u "izvedbu" i "kvalitetu". U SAD-u i Velikoj Britaniji postoje brojni primjeri takvih reformi. Usprkos popularnosti takvih mjera, malo je čvrstih dokaza koji pokazuju da su takve mjere uspješne za poboljšanje kvalitete primarne zdravstvene skrbi, ili da su takvi pristupi isplativi u usporedbi s drugim oblicima poboljšanja kvalitete skrbi. Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda bio je istražiti učinak promjena u načinu i visini plaćanja na kvalitetu skrbi koju pružaju liječnici opće prakse. Nije nađeno dovoljno dokaza da bi se podržali ili ne bi podržali financijski poticaji kao mjera za poboljšanje kvalitete primarne zdravstvene skrbi. Primjenu takvih mjera bi stoga trebalo oprezno provoditi i svaka mjera bi se trebala pažljivo osmisliti i procijeniti njen učinak.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information