Kurkumin za održavanje remisije kod ulceroznog kolitisa

Kurkumin je prirodna protuupalna tvar koja se često koristi kod mnogih kroničnih upalnih stanja, uključujući reumatoidni artritis, ezofagitis i postoperativnu upalu. Svrha ovog sustavnog pregleda bila ispitati učinkovitost i sigurnost terapije kurkuminom za održavanje remisije u bolesnika s ulceroznim kolitisom, kroničnim upalnim stanjem debelog crijeva. Trenutno dostupna sredstva za zbrinjavanje ovog stanja mogu dovesti do nuspojava, osobito kada se koriste kroz dulje vrijeme. Ovaj pregled obuhvaća jedno randomizirano istraživanje sa ukupno 89 sudionika. Svi su bolesnici primali liječenje sulfasalazinom ili mesalaminom (lijekove koji sadrže 5-aminosalicilnu kiselinu). U grupi koja je dodatno primala kurkumin manje je bolesnika imalo relaps u šest mjeseci, u usporedbi s bolesnicima koji su dodatno primali placebo (npr. lažni lijek). Međutim, taj rezultat nije bio statistički značajan. Bolesnici u grupi s kurkuminom imali su značajno niži indeks aktivnosti bolesti i endoskopski indeks u šest mjeseci nego bolesnici u skupini s placebom. Nisu zabilježene ozbiljne nuspojave. Ukupno je prijavljeno devet blagih nuspojava u sedam bolesnika. Ove nuspojave uključuju osjećaj napetosti trbuha, mučninu, kratkotrajno povećanje krvnog tlaka i kratkotrajno povećanje broja stolica. Rezultati ovog sustavnog pregleda sugeriraju da kurkumin može biti sigurna i učinkovita terapija za održavanje remisije kod ulceroznog kolitisa kada se daje kao dodatna terapija uz mesalamin ili sulfasalazin. Potrebna su daljnja istraživanja kako bi se potvrdila eventualna korist kurkumina u terapiji održavanja kod ulceroznog kolitisa.

Tools
Information