Dodatne doze cjepiva za sprječavanje hepatitisa B

Dosadašnje spoznaje
Protutijela protiv površinskih antigena hepatitisa B (HBsAG) nestaju tijekom vremena nakon cijepljenja protiv hepatitisa B. Stoga nije jasno jesu li osobe koje su dobile 3 doze ili 4 doze cjepiva protiv hepatitisa B tijekom njihove primarne vakcinacije i dalje imune kad se razina njihovih površinskih antitijela za hepatitis B (anti-HBs) u tijelu ne može zabilježiti ili je manja od razine koja se obično smatra zaštitnom. Odgovor na pitanja mogao bi se dobiti neizravnim putem mjerenjem anamnestičkog imunološkog odgovora na dodatnu dozu cjepiva koja se daje osobama koje su prethodno imunizirane cjepivom protiv hepatitisa B.

Cilj istraživanja
Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda bio je procijeniti korisne i štetne učinke dodatne doze cjepiva protiv hepatitisa B koja se daje više od 5 godina nakon primarnog cijepljenja.

Pretraživanje literature
Ovaj sustavni pregled objavljen je u lipnju 2016., a u okviru sustavnog pregleda pretražena je znanstvena medicinska literatura objavljena do siječnja 2016.

Kriteriji izbora istraživanja
Literatura je pretražena kako bi se našli randomizirani kontrolirani pokusi u kojima je ispitan imunološki odgovor (način na koji tijelo prepoznaje i brani se protiv bakterija, virusa i drugih tvari koje su za tijelo strane i štetne) na dodatnu dozu hepatitis B cjepiva koja se daje više od 5 godina nakon primarne vakcinacije u naizgled zdravih osoba koje su primile 3 ili 4 doze cjepiva tijekom primarne vakcinacije, bez primanja dodatne doze cjepiva protiv hepatitisa B ili imunoglobulina.

Glavni rezultati i zaključak
Cochrane autori nisu uspjeli naći niti jedan randomizirani kontrolirani pokus koji je analizirao to pitanja. Stoga nema znanstvenih dokaza, koji se temelje na randomiziranim kontroliranim pokusima, koji bi poduprli ili odbacili mogućnost potrebe za dodatnom dozom hepatitis B cjepiva u zdravih osoba s normalnim imunološkim statusom. Nužno je provesti takva istraživanja kako bi se mogle oblikovati smjernice po pitanju davanja dodatne doze cjepiva.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information