Psihoanalitička /psihodinamska psihoterapija za djecu i adolescente koji su bili seksualno zlostavljani

Seksualno zlostavljanje djece i adolescenata je još uvijek značajan problem raširen u cijelome svijetu. Djeca i adolescenti koji su bili seksualno zlostavljani često imaju različite psihološke, socijalne i psihičke probleme koji ih nerijetko prate i u odrasloj dobi. Stoga je veoma važno znati kako najbolje pomoći onima koji su bili žrtve seksualnog zlostavljanja. Žrtve seksualnog nasilja često liječimo terapijama baziranim na psihoanalitičkoj ili psihodinamskoj psihoterapiji. Te vrste terapije rade na ideji da su poteškoće u odnosima u prošlosti ili loša iskustva često potisnute u nesvjesnom, ali da se kasnije ponovno pojavljuju u obliku sadašnjeg problema. Kroz odnos sa psihoanalitičkim/psihodinamskim psihoterapeutima, pacijentu se pomaže da dobije veći uvid u svoje nesvjesne konflikte te se smatra da to pridonosi oporavku. No, u ovom Cochrane sustavnom pregledu literature pretraživanjem medicinskih baza podataka nismo pronašli niti jednu studiju te vrste koja bi odgovarala strogim kriterijima za uključenje u ovaj pregled. Zbog toga ne možemo izvući niti jedan zaključak o djelotvornosti psihoanalitičke/psihodinamske psihoterapije kod seksualno zlostavljane djece i adolescenata. Taj manjak dokaza trebao bi potaknuti istraživanja koja će dati korisne informacije za kliničku praksu. Potrebno je provesti visokokvalitetna randomizirana kontrolirana istraživanja na tu temu. Osim toga, budući sustavni pregledi vezani uz ovu tematiku trebali bi razmotriti uključivanje drugih dokaza niske kvalitete kako se ne bi previdjela važna istraživanja.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Jana Pušić Brezovnjački
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information