Smanjenje ili nagli prestanak za pušače koji žele prestati pušiti: što je bolje?

Standardni način prestanka pušenja je pušiti normalno do dana prestanka pušenja, kada pušač prestaje koristiti cigarete potpuno. Većina pušača koji pokušavaju prestati ponovno počne pušiti nakon nekog vremena (relaps). Dakle, postoji veliki broj osoba koje su pokušale naglo prestati u prošlosti bez uspjeha i nisu bili zadovoljni tim pristupom. Drugi način prestanka pušenja bi mogao biti da smanje količinu popušenih cigareta prije potpunog prestanka. Postoje dokazi koji ukazuju da bi postupno smanjenje pušenja prije prestanka moglo za pušače biti prihvatljivije. To znači da bi se poticanjem takvog pristupa prestanka moglo potaknuti više pušača da prestanu pušiti. Međutim prije nuđenja ovog pristupa važno je da su zdravstveni radnici sigurni da je barem uspješan kao naglo odvikavanje. To je zato jer pušači koji bi inače pokušali naglo prestali dobiju izbor da mogu odlučiti da prvo smanje količinu popušenih cigareta umjesto toga. Ako smanjenje nije učinkovito, onda je takav savjet štetan. Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda je bio usporediti stope prestanka u osoba koje su naglo prestale pušiti i osoba koje su postupno prestajale pušiti kako bi se utvrdilo je li postupno smanjenje pušenja barem jednako uspješno kao nagli prestanak. Pronađeno je deset studija koje su uspoređivale smanjenje pušenja prije prestanka s naglim prestankom. Zajednička analiza svih rezultata tih studija pokazala je da nema razlike u ta dva pristupa u stopi prestanka pušenja. Nije bilo razlike u tim pristupima bez obzira na to jesu li ispitanici dobivali zamjensku terapiju nikotinom kao dio intervencija ili ne, i da li su ispitanicima bili ponuđeni materijali samopomoći ili bihevioralna podrška (savjetovanje). Ti rezultati ukazuju da pušačima treba dati izbor načina odvikavanja od pušenja. Mogu pokušati ili smanjenjem pušenja prije prestanka ili naglim prestankom pušenja. Međutim, kako bi se razvili što bolji načini prestanka pušenja, potrebno je više istraživanja o tome koja metoda smanjenja pušenja je najučinkovitija.

Bilješka o prijevodu: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Ivana Sruk
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information
Share/Save