Smanjenje ili nagli prestanak za pušače koji žele prestati pušiti: što je bolje?