Premazivanje centralnog venoznog katetera antisepticima ili antibioticima u svrhu smanjivanja infekcija povezanih s kateterom u odraslih

Dosadašnje spoznaje

Centralni venski kateteri (CVK) su vrlo važni za davanje tekućina, lijekova i nutrijenata intravenskim putem, te za liječenje raka. Za razliku od perifernih katetera (npr. cjevčice uvedene venskim putem u udove koje su napravljene za kratkotrajnu primjenu), CVK su dulji i mogu dublje prodrijeti u velike tjelesne vene, omogućavajući sigurniji i dugotrajniji intravenski pristup. Međutim, u pacijenta s CVK česte su infekcije. Ponekad su te infekcije smrtonosne. Nekoliko mjera je razvijeno da bi se takve infekcije smanjile, uključujući impregnaciju CVK antisepticima ili antibioticima. Dok su te nove metode obećavajuće, nije u potpunosti jasno omogućuju li djelotvornu zaštitu za dovoljno dugo razdoblje protiv širokog spektra bakterija, koje se mogu prilagoditi na svaku koja se smisli s ciljem da ih se nadjača. Nadalje, prednosti tih modificiranih katetera u drukčijim okruženjima kao što su, npr., jedinice intenzivnog liječenja (JIL), obični bolnički odjeli i jedinice za liječenje raka, isto zahtijevaju neprekidnu procjenu. Mnoge kliničke smjernice preporučuju uporabu CVK premazanih antimikrobnim sredstvima, iako studije na tu temu imaju suprotstavljene rezultate.

Istraživačko pitanje

U ovom Cochrane sustavnom pregledu analizirani su dokazi o učinkovitosti i sigurnosti antimikrobnih CVK za infekcije krvotoka i smrti u odraslih koji su trebali CVK. U literaturei j pronađeno 57 studija na tu temu.

Datum pretraživanja

Ovo je obnovljena verzija ranije objavljenog Cochrane sustavnog pregleda iz 2002. godine. U ovoj verziji uključena su istraživanja objavljena do ožujka 2015.

Obilježja uključenih istraživanja

Uključeno je 57 studija s 16.784 katetera i 11 vrsta antimikrobnog premaza. Ukupan broj sudionika nije bio sasvim jasan s obzirom da neka istraživanja nisu navela tu informaciju, i neki sudionici su možda imali više od jednog CVK-a tijekom liječenja. Sudionici su uglavnom bili stariji od 18 godina, a liječeni su u jedinicama intenzivnog liječenja, jedinicama za liječenje raka ili drugim jedinicama za njegu u kojima su CVK korišteni za intravensko liječenje ili prehranu. Sva istraživanja su završena kad su sudionici napustili jedinicu ili bolnicu i ni jedna studija nije pratila sudionike dugoročno.

Izvori financiranja

Novčanu potporu dobilo je 26 od 57 istraživanja, potpuno ili djelomično od proizvođača ili distributera katetera, 2 studije su financirali vladini izvori, a 2 nisu dobile nikakvu financijsku potporu. Izvori financiranja nisu bili navedeni u preostalih 27 studija.

Ključni rezultati

U usporedbi sa sudionicima koji su dobili neimpregnirani kateter, sudionici s impregniranim kateterom su imali 2% nižu stopu infekcija krvotoka koje su sigurno bile povezane s kateterom (engl. catheter-related blood stream infections, CRBSI) (prosječno apsolutno smanjenje CRBSI: 2%). Vjerojatnost pronalaženja bakterija na impregniranim kateterima (kolonizacija bakterijama) smanjila se za 9% (prosječno apsolutno sniženje kolonizacije: 9%). Međutim, prednosti impregniranih katetera u smanjenju kolonizacije bakterijama su varirale ovisno o okruženju istraživanja, s tim da su značajne prednosti uočene samo u istraživanjima provedenim u jedinicama intenzivnog liječenja. Nije bilo klinički značajnih razlika u ukupnim stopama infekcija krvotoka (klinički dijagnosticiranim sepsama) ili u smrtnosti, iako su ti ishodi primijećeni u manje studija nego CRBSI i kolonizacija katetera. Pokazalo se da impregnirani kateteri ništa više nego neimpregnirani kateteri ne uzrokuju nuspojave poput krvarenja, ugrušaka, boli ili crvenila na mjestu umetanja.

Kvaliteta dokaza

Količina informacija u ovom pregledu pridonijela je visokoj kvaliteti dokaza za većinu ishoda CRBSI-ja, za sveukupnu smrtnost i nuspojave. No, za klinički dokazanu sepsu, procijenjeno je da je kvaliteta dokaza umjerena, jer se sumnja kako postoje neobjavljeni rezultati. Smatra se da je kvaliteta dokaza umjerena također i za kolonizaciju katetera, i to zbog velikih nedosljednosti u smjeru rezultata među uključenim studijama.

Zaključci autora

Iako su impregnirani kateteri djelotvorni u smanjivanju CRBSI-ja i kolonizacije katetera, posebno u jedinicama intenzivnog liječenja, možda nisu učinkoviti u svim okruženjima. Nadalje, ovaj pregled literature pokazuje da impregnirani kateteri ne smanjuju sve infekcije krvotoka i broj smrtnih ishoda. Razmjer između rezultata CRBSI-ja, kolonizacije katetera i cjeloukupnih infekcija krvotoka može biti povezan s ograničenjima katetera i krvnih kultura korištenih u većini istraživanja za otkrivanje infekcija uzrokovanih kateterom. Buduća istraživanja bi trebala analizirati sveukupne infekcije krvotoka i smrt kao ključne ishode, te uključiti neke napredne metode za otkrivanje mikroorganizama na kateterima i u krvotoku da bi se preciznije izmjerila prisutnost infekcija uzrokovanih kateterom.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Borna Šunjić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information