Usporedba kvetiapina i tipičnih antipsihotika za shizofreniju

Antipsihotici su glavna terapija shizofrenije te pomažu u liječenju i pozitivnih (poput zvučnih i vizualnih halucinacija i neobičnih uvjerenja) i negativnih simptoma (uključujući apatiju, umor i gubitak emocija) te bolesti. Za uspješno liječenje ključan je izbor najučinkovitijeg antipsihotika koji će pacijenti dobro podnositi.Stariji lijekovi (poznati i kao tipični ili antipsihotici prve generacije), poput kloropromazina i haloperidola, koriste se u liječenju shizofrenije već preko 50 godina. Iako su ti lijekovi učinkoviti u liječenju pozitivnih simptoma shizofrenije, skloni su izazivanju nepoželjnih nuspojava.Te nuspojave mogu značiti da osobe ne podnose ili ne vole uzimati te lijekove, što može dovesti do ponovnog javljanja simptoma (relapsa) i prijema u bolnicu. Od 1988. dostupna je nova generacija antipsihotika. Ti novi lijekovi (poznati i kao atipični ili antipsihotici druge generacije) su učinkoviti u liječenju simptoma shizofrenije, ali se smatra da imaju manje nuspojava od starijih lijekova.Međutim, iako noviji lijekovi uzrokuju manje nuspojava poput poremećaja kretanja, povezivani su s drugim nuspojavama poput srčanih problema i povećanjem tjelesne mase. Kvetiapin je novi antipsihotik koji je dostupan više od desetljeća. Međutim, nije jasno kako se učinci kvetiapina razlikuju od učinaka starijih antipsihotika. Ovaj Cochrane sustavni pregled procijenio je učinkovitost i podnošljivost kvetiapina u usporedbi sa starijim antipsihoticima. Pregled je uključio 43 studije s ukupno 7217 sudionika. Većina studija je provedena u Kini. Uglavnom, kvetiapin se nije razlikovao od starijih lijekova u terapiji pozitivnih simptoma mentalne bolesti. Također, nije bilo jasnih razlika u pogledu terapije negativnih simptoma. Međutim, važno je spomenuti da dokazi iz tih studija upućuju da kvetiapin uzrokuje manje nuspojava (poput povećanja tjelesne mase, vrtoglavice, poremećaja kretanja, nesposobnosti mirnog sjedenja, drhtanja, tremora i abnormalnih količina hormona prolaktina, koji može doprinijeti nastanku seksualnih i problema s mentalnim zdravljem). Međutim, dokazi iz ih studija su ograničeni zbog velikog broja osoba koje su studiju napustile rano u gotovo svim studijama. Potrebno je više dokaza kroz završetak dobro dizajniranih studija koje uspoređuju kvetiapin sa starijim antipsihoticima.

Ovaj sažetak na jednostavnom jeziku je napisao Benjamin Gray predstavnik udruge pacijenata Rethink Mental Illness

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Adam Galkovski
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information