Antagonisti histaminskih receptora tipa 2 kao adjuvantno liječenje za rak debelog crijeva i rektuma nakon resekcije

Kolorektalni rak (rak debelog crijeva i rektuma) je treći najčešće dijagnosticirani rak u svijetu. Kirurški zahvat je prvenstveni oblik liječenje za bolesnike u ranom stadiju bolesti. Međutim, brojnim bolesnicima bolest se ponovno javlja (relaps) nakon prve operacije, vjerojatno zbog neotkrivenog širenja stanica raka u druge dijelove tijela. Općenito, jednom kada se kolorektalni karcinom proširio nije više izlječiv. Stoga se u vrijeme oko operacije daje dodatna (adjuvantna) terapija kako bi se uklonile sve preostale tumorske stanice i poboljšala vjerojatnost bolesnika za izlječenje.

Lijekovi antagonisti histaminskog receptora tipa 2 (H2RA) su izvorno razvijeni za liječenje peptičkih ulkusa. Međutim, pojedini su znanstveni radovi opisali smanjivanje tumora uz primjenu tih lijekova. To je pokrenulo niz istraživanja kako bi se vidjelo mogu li se ti lijekovi koristiti za poboljšanje vjerojatnosti bolesnika za izlječenje nakon operacije raka debelog crijeva i rektuma.

Ovaj Cochrane pregled pronašao je šest studija koja su primijenila tu strategiju liječenja. Utvrđene su velike razlike među istraživanjima u odnosu na a) primjenjivanu dozu, b) vrijeme primjene u odnosu na operaciju i c) koliko dugo je lijek H2RA korišten. Kada su rezultati istraživanja analizirani zajedno, nije utvrđena korist za preživljenje uz primjenu tih lijekova. Kada su analizirane studije u kojima se primjenjivao cimetidin (određeni H2RA koji teoretski ima dodatni mehanizam djelovanja u prevenciji širenja tumora), utvrđeno je da postoji korist na preživljenje kod bolesnika koji su primali cimetidin.

S obzirom na razlike među istraživanjima, rezultati se mogu smatrati samo spekulativnima, a ne kao jaki dokazi u prilog tom pristupu liječenju. Nadalje, ta su istraživanja provedena u vrijeme kada je pristup u određivanju stadija bolesti i liječenju bio lošiji u odnosu na današnje standarde. Dakle, potrebna su daljnja istraživanja.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Katarina Vučić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information