Rezerpin za sniženje krvnog tlaka

Rezerpin je iscrpak biljke Rauwolfia serpentina, a koristio se u prošlosti kao lijek prvog izbora za sniženje krvnog tlaka. U novije vrijeme je dio liječenja drugog reda. U ovom Cochrane sustavnom pregledu literature smo ispitali učinkovitost rezerpina u svojstvu lijeka prvog reda za sniženje krvnog tlaka kod primarne hipertenzije. Pretražili smo dokaze randomiziranih kliničkih studija. Studije su bile slijepo provedene i randomizirane. Nedostatni opis metoda je bio neprihvatljiv zbog pristranosti, izbora prikaza rezultata i bez slijepe provedbe ispitivanja. Dokaz dobre kvalitete je iz studija u kojima je istraživanje provedeno dvostruko slijepo tj. ispitanici i liječnici nisu bili upoznati o lijeku ili placebu.

Zbirnom analizom rezultata (statistička analiza koja se zove meta-analiza) pronađeno je da je rezerpin učinkovit u sniženju sistoličkog tlaka kao lijek prvog izbora. Učinak je mali do srednji. U 4 studije nije ispitan široki raspon doza, te nije moguće zaključivanje o ishodu povezanom s dozom. Nije bilo dostatnih podataka za procjenu nuspojava rezerpina. Ova obnovljena verzija Cochrane sustavnog pregleda (ponovljeno je pretraživanje novije literature) nije našla nove studije i zaključci ostaju nepromijenjeni zaključno s listopadom 2016.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Vesna Kušec
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information