Radioterapija ili kombinacija zračenja i kemoterapije poslije operativnog zahvata na karcinomu vrata maternice u ranom stadiju

Liječnici još uvijek nisu sigurni treba li se primjenjivati zračenje (radioterapija) u žena s karcinomom vrata maternice u ranom stadiju kojima je odstranjena maternica i limfni čvorovi u području zdjelice. Liječnici smatraju radioterapiju pametnim izborom terapije u liječenju oboljelih žena kod kojih postoje određeni faktori rizika koji povećavaju šansu povratka karcinoma. Međutim, radioterapija još nije pokazala povoljan utjecaj na preživljavanje oboljelih žena, a kombinacija radioterapije i operacije povećava rizik od nuspojava i komplikacija. Sustavno su pretražene sve randomizirane kontrolirane studije (RCTs, randomised controlled trials) koje su ispitivale utječe li radioterapija (sa ili bez kemoterapije) na povećanje stope preživljavanja oboljelih žena.

Pronađene su samo dvije studije koje su ispitivale razliku u terapijama s i bez radioterapije u žena oboljelih od karcinoma vrata maternice u ranom stadiju kojima je odstranjena maternica i limfni čvorovi u području zdjelice te u kojih je postojao rizik od povratka karcinoma. Te dvije studije uključivale su 397 žena. Usporedbom rezultata tih studija uvidjelo se da se vjerojatnost povratka karcinoma u sljedećih 5 godina prosječno smanjila za 40 do 90% u žena koje su primile radioterapiju u usporedbi s onima koje nisu. Međutim, obje studije imale su nisku stopu smrtnosti, stoga se ne može zaključiti je li radioterapija pomogla u produljenju života. Najbolja procjena je da su žene koje su primile radioterapiju imale oko 20% veću šansu za preživljavanje 5 godina nakon terapije, ali ta procjena nije u potpunosti ispravna te stvarni izgledi oboljelih žena mogu varirati od tri puta veće šanse za preživljavanje i 60% veće šanse za smrtnost.

Iako su žene koje su primile radioterapiju u pravilu imale više komplikacija u odnosu na one koje nisu, ne može se sa sigurnošću tvrditi da to nije slučajnost zbog toga što je sveukupno malo žena prijavljivalo nastale komplikacije.

Najveći problem ovog pregleda jest da nisu pronađene studije koje bi ispitivale kombinaciju radioterapije i kemoterapije, a pronađene i obrađene studije o utjecaju radioterapije dale su jako malo informacija o nastalim nuspojavama.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Petra Gilja
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information