Statini za liječenje Alzheimerove bolesti

Uvod

Smatra se da visoke razine kolesterola (masne tvari poznate i kao lipidi) u krvi doprinose nastanku Alzheimerove bolesti i vaskularne demencije. Statini (lovastatin, pravastatin, simvastatin i ostali) jesu snažni lijekovi za snižavanje kolesterola i terapija prve linije za snižavanje kolesterola u ljudi s kardiovaskularnom bolešću ili rizikom od nje. Postoji veliko zanimanje za moguću ulogu statina u liječenju demencije.

Obilježja studija

Dva autora neovisno su pretražila znanstvene baze podataka u potrazi za istraživanjima u kojima su statini ili placebo (tvar lažno predstavljena kao lijek) primjenjivani najmanje šest mjeseci. Uključeni su ispitanici s vjerojatnom ili mogućom dijagnozom Alzheimerove bolesti u skladu sa standardnim kliničkim kriterijem. Dokazi se odnose na studije objavljene do siječnja 2014.

Ključni rezultati

Pronađena su 4 istraživanja koja su uključila 1154 ispitanika (u dobi od 50 do 90). U istraživanjima su korišteni standardni testovi za procjenu težine Alzheimerove bolesti. Iz ovih pokusa, uključujući dva velika, nije pronađen dokaz da statini pomažu u liječenju propadanja kognitivnih funkcija u oboljelih od demencije.

Kvaliteta dokaza

Pretpostavljena   je visoka kvaliteta dokaza budući da su uključena dva velika randomizirana kontrolirana pokusa, zajedno s dva manja.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane ogranak
Prevela: Diana Jurić

Tools
Information