Kako potaknuti liječnike opće prakse na bolje liječenje mišićno-koštanih poremećaja

U ovom Cochrane sustavnom pregledu literature kriterije uključenja je zadovoljilo 30 studija.

U 11 studija istraživani su postupci kojima je cilj poboljšati način na koji liječnici opće prakse liječe osteoporozu. Podatci iz pet studija zajedno su analizirani jer su te studije bile dovoljno slične. Dokazi pokazuju da sustavi pozoravanja liječnika opće prakse da pacijent ima rizik od osteoporoze i edukacija pacijenata, pri čemu ih se podsjeća da posjete liječnike, vodi k boljem ponašanju liječnika opće prakse (dijagnostičke pretrage i propisivanje lijekova). To su pouzdani rezultati budući da su dokazi visoke kvalitete. Sustavi upozoravanja liječnika opće prakse su vjerojatno već dovoljno učinkoviti sami za sebe (temeljem dviju studija) pa izobrazba bolesnika kao dodatni postupak vjerojatno ne doprinosi većem učinku.

Od deset istraživanja na temu križobolje, sedam je pokazalo da edukacija liječnika opće prakse i dijeljenje smjernica mogu dovesti do malog ili nikakvog poboljšanja kliničkog rada liječnika. Dvije studije su pokazale da davanje smjernica liječnicima i informacija o ukupnom broju pretraga koje su naručili može promijeniti postupke liječnika opće prakse (i dovesti do malog smanjenja traženih pretraga). Istovremeno davanje smjernica i podsjetnika zakačenih na nalaze može dovesti do malog, ali održivog smanjenja broja pretraga.

Pokazalo se da uključivanje uglednih liječnika opće prakse u edukaciju liječnika ima učinka na njihovo ponašanje u jednoj od 4 studije o osteoartrozi. Edukacija liječnika opće prakse o liječenju boli može malo poboljšati smanjenje boli u bolesnika na temelju jedne druge studije.

U tri studije o bolovima u ramenu, jedna je pokazala da postoji nikakvo ili malo poboljšanje ishoda u bolesnika nakon edukacije liječnika opće prakse o bolovima u ramenu i davanju injekcija.

Dvije studije o drugim mišićno-koštanim stanjima su pokazale da je ishod liječenja boli lošiji nakon edukacije liječnika opće prakse o ljestvicama za mjerenje boli (rezultat jedne studije).

U 12 preostalih studija o mišićnokoštanim stanjima je nađeno malo ili nikakvo poboljšanje postupaka liječnika opće prakse i pokazatelja zdravlja pacijenata. U većini studija nisu istraživanje nuspojave postupaka, a u samo 3 je uključena ekonomska analiza.

Promjene količine tih postupaka (njihovo smanjenje ili povećanje) izgleda da nemaju ishod na učinak postupaka.

Pouzdanost dokaza je bila visoka u studijama učinkovitosti postupaka za bolje liječenje osteoporoze kod liječnika opće prakse. Nađena su ozbiljna ograničenja u provedbi studija ili prikazu rezultata, te su dokazi o postupcima usmjerenima na liječnike opće prakse, a kojima je cilj poboljšanje liječenja mišićno-koštanih stanja nepouzdani.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Vesna Kušec
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information