Intervencije za liječenje kožne Bowenove bolesti

Bowenova bolest je naziv za kožnu promjenu koja može prijeći u malignu bolest. Takve promjene kože rijetko pacijentima uzrokuju bilo kakve simptome, a pojavljuju se kao dobro ograničene ljuskaste promjene na dijelu kože koji je izložen suncu, osobito često u osoba starijih od 60 godina. Pojavljuje se češće u žena. U Velikoj Britaniji se najčešće viđa na nogama. Nije poznato zašto, ali dio tijela koji je najčešće pogođen razlikuje se u različitim zemljama. Općenito se može reći da osobe s Bowenovom bolešću imaju izvrsnu prognozu jer se bolest tipično sporo razvija i dobro odgovara na liječenje. Kožne promjene obično sporo rastu, ali iako ne ugrožavaju život, postoji mali rizik da će se ih tih prmjena raziviti karcinom kože (procjenjen na 3%) koji se naziva invazivni karcinom pločastih stanica.

Ovaj Cochrane sustavni pregled je analizirao literaturu kako bi odgovorio na pitanje koji je oblik liječenja najučinkovitiji za kožnu Bowenovu bolest, i koji uz to ima najmanje nuspojava.

Postoji niz različitih mogućnosti liječenja Bowenove bolesti, uključujući brojne lokalne terapije kao što su 5-fluorouracil (5-FU) i kreme koje sadrže imikvimod. Nadalje, postoje i kirurške intervencije kao što su skidanje kožnih promjena i Mohsova mikrografska kirurgija. Primjenjuju se destruktivne terapije kao što je krioterapija (smrzavanje), kao i terapije koje se temelje na svjetlu, primjerice fotodinamska terapija (kod koje se koristi krema osjetljiva na svjetlo u kombinaciji s vidljivim svjetlom).

U sustavni pregled literature ukljčeno je 9 randomiziranih kontroliranih istraživanja s ukupno 363 sudionika. Nijedna od tih studija nije analizirala kirurške metode.

Čini se da je fotodinamska terapija učinkovita i da je povezana s minimalnim stvaranjem ožiljka u usporedbi s krioterapijom ili 5-fluorouracilom. Krioterapija je lako primjenjiva i jeftinija, ali se čini da nije jednako učinkovita kao fotodinamska terapija i povezana je s većim ožiljkom; 5-aminolevulinska kiselina s fotodinamskom terapijom se čini učinkovitija nego 5-fluorouracil, dok se metil aminolevulinat s fotodinamskom terapijom ne čini jednako dobar kao 5-fluorouracil. Jedna studija je pokazala učinkovitost kreme koja sadrži imikvimod.

Nije moguće dati specifične preporuke temeljem pronađenih podataka i stoga ovaj sustavni pregled literature nema čvrste zaključke o komparativnoj prednosti analiziranih terapija. Postoji jasna potreba za novim istraživanjima u kojima će se usporediti različite terapije međusobno, a osobito kirurške terapije, da bi se mogli dobiti visoko-kvalitetni dokazi koji će se koristiti za donošenje preporuka za praksu. Izbor terapije ovisi o dobi, broju i veličini kožnih promjena, zahvaćenom dijelu kože i imunološkom statusu bolesnika. Potrebno je dulje praćenje (do 10 godina) kako bi se utvrdio učinak terapije na rizik od razvoja kožnih promjena Bowenove bolesti u karcinom pločastih stanica.

Bilješke prijevoda: 

Cochrane Hrvatska
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information