Bi li priopćavanje informacije o riziku za obolijevanje od bolesti temeljem analize DNK motiviralo ljude da promjene svoje navike?

Danas je moguće provesti testiranja u kojima se analizira DNK kako bi se procijenio rizik od razvijanja bolesti poput srčanih bolesti ili karcinoma pluća kod pušača. Smatralo se da procjene rizika izvedene iz tih genetskih testova mogu motivirati ljude da promijene svoje ponašanje kako bi smanjili identificirane rizike. U ovom Cochrane sustavnom pregledu ocjenjuje se utjecaj priopćavanja procjene rizika od obolijevanja, izvedenih iz rezultata genetskih testova, na ponašanja koja smanjuju rizik od obolijevanja i na motivaciju ljudi da se bave ili počnu baviti takvim ponašanjima.

Sustavna pretraga pronašla je 14 radova koji prikazuju rezultate 13 relevantnih studija: sedam kliničkih studija i šest analognih istraživanja (studije u kojima sudionici imaju hipotetski scenarij koji traži od njih da zamisle kako bi reagirali na dobivanje procjena rizika od obolijevanja temeljem rezultata genetskih testova).

Pet kliničkih studija promatralo je prestanak pušenja, gdje statistička kombinacija rezultata nije otkrila statistički značajne učinke na prestanak pušenja bilo kratkoročno ( kraće od šest mjeseci) ili dugoročno (duže od šest mjeseci). Dvije kliničke studije promatrale su prehrambene navike ipokazale su da je priopćavanje procjena rizika baziranih na genetskim testovima promijenilo ponašanje ljudi.Dvije studije, koje su promatrale fizičku aktivnost i jedna koja je promatrala korištenje lijekova ili vitamina za smanjenje rizika od obolijevanja, nisu pokazale da priopćavanje procjena rizika od obolijevanja od bolesti temeljem analize DNK ima utjecaja na ponašanje.

Što se tiče šest analognih studija, zbirna statistička analiza rezultata pokazala je statistički značajan utjecaj procjena rizika obolijevanja, temeljenih na genetskom testiranju, samo na namjeru da se promijeni ponašanje. Nije bilo dokaza o ikakvim neželjenim štetnim učincima na motivaciju i raspoloženje.

Ukratko, ograničena količina i kvaliteta trenutno dostupnih dokaza sugerira da priopćavanje procjena rizika obolijevanja temeljem genetskog testiranja bolesti ima mali ili nikakav učinak na ponašanje, ali može imati mali utjecaj na namjere da se promijeni ponašanje. Potrebna su veća i kvalitetnija ispitivanja na tu temu.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Bruno Henc
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information