Transkutana električna stimulacija živca (TENS) za fantomsku bol i bol bataljka nakon amputacije u odraslih

Nakon amputacije bol se može pojaviti u amputiranom dijelu tijela (fantomska bol) ili na mjestu amputacije (bol bataljka) ili na oba mjesta. Fantomska bol i bol bataljka složena su stanja koja pogađaju 80% amputiranih osoba. Razlozi nastanka te boli nisu jasni. Najčešće se primjenjuje liječenje lijekovima, no ipak uspjeh liječenja nije zadovoljavajući. Stoga je prepoznata potreba za postupcima liječenja koji ne uključuju lijekove te bi transkutana električna stimulacija živca (TENS) možda mogla pomoći tim pacijentima.

TENS nije skupa metoda, a sigurna je i jednostavna za korištenje. TENS se primjenjuje prijenosnim uređajem s baterijom, koji stvara električnu struju koja se primjenjuje na kožu i podražuje živce.

Obnovljeno pretraživanje niza medicinskih baza podataka zaključno do ožujka 2015. nije rezultiralo niti jednom pronađenom studijom koja bi se uključila u ovaj sustavni pregled.

Stoga nije moguće procijeniti djelotvornost TENS-a kao metode liječenja za fantomsku bol i bol bataljka nakon amputacije.

Nije bilo moguće ni procijeniti rizik od štetnih posljedica korištenja TENS-a kod fantomske boli i boli bataljka.

Potrebno je stoga provesti velike kontrolirane studije kako bi se procijenio učinak TENS-a na fantomsku bol i bol bataljka nakon amputacije.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information