Intervencije za liječenje osteoartritisa čeljusnog zgloba

Temporomandibularni zglob (TMZ) ili čeljusni zglob nalazi se ispred uha s obje strane lica. Međutim, to je jedini zglob kojim se uglavnom moraju baviti zubari i maksilofacijalni kirurzi. Kao i mnoge druge zglobove, čeljusni zglob može zahvatiti osteoartritis (OA), odnosno upala zgloba, obilježen progresivnim uništenjem unutrašnjih površina zgloba, što može dovesti do iscrpljujućih bolova i pojave zvučnih fenomena u zglobu. Osim OA, i druge bolesti mogu zahvatiti čeljusni zglob i točna dijagnoza je važna, tako da se može primjeniti odgovarajuća terapija.
Dostupne terapijske mogućnosti za OA TMZ-a uključuju ne-kirurške postupke, kao što su kontrola rizičnih faktora, primjena naprava koje djeluju na zagriz te hladnih ili toplih obloga na zglob, različiti lijekovi kao i fizikalna terapija. Kirurške mogućnosti liječenja uključuju unutarzglobne injekcije, artrocentezu (ispiranje zgloba), kao i pokušaje popravka ili zamjene dijelova zgloba.

Ovaj Cochrane sustavni pregled je pronašao slabe dokaze da unutarzglobne injekcije natrij hijaluronata (prirodni sastojak hrskavice) i betametazona (protuupalni steroidni lijek) imaju jednaku djelotvornost u smanjenju boli i nelagode kod OA TMZ-a. Primjena naprava koje djeluju na zagriz, u usporedbi s diklofenak natrijem (nesteroidni protuupalni lijek) pokazuje slično smanjenje boli, a dodatak prehrani glukozamin jednako je djelotvoran kao i ibuprofen (nesteroidni protuupalni lijek).

Buduća istraživanja bi trebala dati pouzdanu informaciju o tome koji je način terapije najučinkovitiji za smanjenje boli i drugih simptoma (npr. zvukova u zglobu) za OA TMZ-a. Štoviše, budući da su dostupni klinički pokusi ispitali samo ograničen broj intervencija, trebalo bi poticati usporedbe s drugim terapijskim mogućnostima. Jedna od primjedbi je i veliki broj studija koje su uključivale mješovite skupine sudionika s dijagnozom OA TMZ-a uz još neki drugi poremećaj TMZ-a, koje se nisu mogle razmatrati u ovom pregledu.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveli: Viktoria Lisinić i Nikola Maretić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information