Rani ili kasni početak epiduralne analgezije tijekom porođaja

Epiduralna analgezija uključuje davanje injekcije s lijekom za ublažavanje bolova neposredno uz kralježničku moždinu. To je učinkovit oblik ublažavanja boli tijekom porođaja. To je vrlo važno jer se intenzitet boli povećava kako porođaj napreduje. Epiduralna analgezija je invazivni postupak koji ima svoje nuspojave, a rjeđe komplikacije. Opisane nuspojave uključuju slabost mišića, mučninu, drhtanje, svrbež i glavobolju. Pokazalo se da epiduralna analgezija s niskom koncentracijom bupivakaina ne povećava učestalost carskih rezova, ali može povećati učestalost vaginalnog porođaja koji se dovršava pomoću instrumenata i trajanje drugog stadija porođaja (Sia 2004). Ovaj Cochrane sustavni pregled sažeo je najbolje dostupne dokaze (objavljene do 12. veljače 2014.) o učinkovitosti i sigurnosti ranog davanja epiduralne analgezije naspram kasnom davanju za spontani i potaknuti (inducirani) porođaj. Metaanaliza napravljena u okviru ovog istraživanja uključila je 9 randomiziranih kontroliranih pokusa u koje je bilo uključeno ukupno 15752 žena koje su porađale prvo dijete i pritom nije nađena značajna razlika u riziku od carskog reza ili instrumentalnog porođaja između ranog i kasnog davanja epiduralne analgezije za ublažavanje boli tijekom porođaja. Iako su učinci ranog ili kasnog početka davanja epiduralne analgezije na trajanje drugog stadija porođaja bili slični, autori istraživanja nisu mogli isključiti mogućnost da raniji početak ovog postupka vodi do kraćeg trajanja porođaja. Rezultati pojedinih studija poprilično su se razlikovali po pitanju trajanja prvog stadija porođaja. Što se tiče djeteta, Apgar ocjena i kiselost (pH) pupkovine nisu se razlikovale ovisno o vremenu početka epiduralne anelgezije. Stoga autori zaključuju da se čini da bi bilo dobro epiduralnu analgeziju započeti ranije, kad je žena zatraži.

Važno je napomenuti da su se studije razlikovale po definiciji što je to rani i kasni početak epiduralne analgezije. Rani početak obično se definira kao proširenje grlića maternice koje je manje od 4-5 cm, a kasni početak kad je grlić maternice proširen 4-5 cm ili više. Doza, koncentracija i metoda primjene epiduralne analgezije razlikovale su se među studijama. Skupine ispitanica koje su bile razvrstane tako da primaju epiduralnu analgeziju kasnije razlikovale su se po tome koju su vrstu terapije protiv bolova primile prije početka epiduralne analgezije.

Bilješke prijevoda: 

Cochrane Hrvatska
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information