Antiretrovirusna profilaksa prije izlaganja (PrEP) u prevenciji HIV infekcije u visokorizičnih pojedinaca

Ovaj Cochrane sustavni pregled analizirao je učinak davanja lijekova kako bi se spriječila HIV infekcija osobama koje imaju visoki rizik od infekcije. Pronađeno je šest randomiziranih kontroliranih studija koje su uspoređivale učinak oralno (na usta) primijenjenog tenofovir disoproksil fumarata (TDF) uz dodatak emtricitabina (FTC) i placeba, TDF i placebo te dnevno primjenjeni TDF-FTC i povremeno primjenjeni TDF-FTC. Jedna studija imala je tri skupine (ispitanici koji su uzimali TDF, TDF-FTC i placebo). Studije su provedene među različitim rizičnim skupinama, uključujući HIV-negativne muškarce koji imaju seksualne odnose s muškarcima, osobe u seksualnim vezama gdje je jedan partner seropozitivan, a drugi nije te druge visoko rizične muškarce i žene. Rezultati upućuju da primjena samog TDF ili TDF+FTC smanjuje rizik HIV infekcije. Međutim, potrebne su daljnje studije kako bi se utvrdila metoda primjene (dnevna ili povremena primjena), dugoročna sigurnost i isplativost PrEP u različitim rizičnim skupinama.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Adam Galkovski
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information