Lijekovi za motoričke komplikacije kod oboljelih od Parkinsonove bolesti koji već koriste levodopu

Jedna od komplikacija dugotrajnog liječenja Parkinsonove bolesti (PD) levodopom je razvoj motoričkih komplikacija kao što je diskinezija, grčevito, "plesno" gibanje tijela. Općenito, liječnici dodaju na lijekove (režim liječenja levodopom) jednu od ostale tri vrste dostupnih antiparkinsonskih terapija (npr agoniste dopamina, katehol-O-metil transferaze (inhibitori COMTI) ili inhibitore monoaminooksidaze tipa B (MAOBI). Međutim, unatoč ispitivanjima koja su pokazala da su ti lijekovi korisniji u odnosu na placebo, ostaje nejasno kako na najbolji način liječiti pacijenta s motoričkim komplikacijama, i dodatno, da li jedna vrsta lijeka može biti učinkovitija od drugih.

Ovaj Cochrane sustavni pregled procjenjuje podatke iz nasumičnih ispitivanja tri klase lijekova najčešće korištenih kao dodatna (adjuvantna) liječenja uz levodopa terapiju kod osoba s Parkinsonovom bolešću i motoričkim komplikacijama. U ovaj sustavni pregled uključene su 44 nasumične studije, koje uključuju 8436 sudionika. Pregled literature potvrđuje rezultate iz pojedinih istraživanja da, u usporedbi s placebom, dodaci na terapiju (uz temelj levodope) značajno smanjuju pacijentovo "off" vrijeme, smanjuje potrebnu dozu levodope i poboljšava ukupni rezultat invalidnosti (mjereno na jedinstvenoj ocjenskoj ljestvici Parkinsonove bolesti - UPDRS). Međutim, diskinezija i druge nuspojave kao što su konstipacija, halucinacije i povraćanja povećavaju se s adjuvantnom terapijom.

Neizravne usporedbe tri klase lijekova (agonisti dopamina, COMTIs i MAOBIs) sugeriraju da agonisti dopamina mogu pružiti učinkovitiju simptomatsku kontrolu u odnosu na COMTI i MAOBI terapije. COMTI i MAOBI imaju jednaku djelotvornost. Nije bilo značajnih dokaza o različitoj djelotvornosti pojedinih lijekova u okviru klase lijekova, osim što se tolkapon pokazao djelotvorniji od entakapona. Međutim, ova zapažanja temelje se na neizravnim usporedbama među istraživanjima, tako da bi uzrok mogli biti drugi čimbenici, primjerice razlike u vrstama ljudi uključenih u istraživanja, i trebali bi se tumačiti s oprezom.

Ovaj pregled ističe potrebu za provođenjem novih, velikih randomiziranih studija koje će izravno usporediti različite klase lijekova te kao glavne rezultate istražiti ukupnu kvalitetu života i isplativost terapije.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Diana Rubić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information