Prva linija protutumorskih lijekova za liječenje gestacijske trofoblastične bolesti niskog rizika

Istraživačko pitanje
Gestacijska trofoblastična bolest (GTB) je rijetka, ali izlječiva bolest, u kojoj se zloćudni tumor razvija u maternici nakon normalne ili molarne trudnoće (u kojoj se razvija samo tkivo posteljice umjesto fetusa). Rizik GTB-a procjenjuje se posebnim sustavom bodovanja. Skoro sve žene s niskorizičnim GTB-om budu izliječene kemoterapijom (protutumorskim lijekovima) nakon proširenja i struganja sluznice maternice (dilatacija i kiretaža; D&C). Metotreksat i aktinomicin D najčešće se koriste u prvoj liniji liječenja niskorizično GTB-a, iako se u Europi i Sjevernoj Americi prednost daje metotreksatu. Ponekad prva linija ne uspijeva izliječiti bolest ili ima previše nuspojava i biva prekinuta pa se koristi druga linija. Ako se metotreksat koristi u prvoj liniji, aktinomicin D koristi se u drugoj, i obrnuto. Napravljen je Cochrane sustavni pregled da se utvrdi koji lijek ima bolju stopu izlječenja u prvoj liniji. Nadalje, trebalo je utvrditi koji izaziva više nuspojava.

Kako je proveden ovaj Cochrane sustavni pregled literature?
Ovo je obnovljena verzija Cochrane sustavnog pregleda koji je prvi put objavljen 2009. Pretražena je literatura tri puta (2008., 2012. i 2016. godine) i pronađeno je sedam završenih randomiziranih kliničkih studija (RCT) i četiri koje su još u tijeku. Završena klinička ispitivanja uspoređivale su liječenje jednog režima metotreksata s dvama režimima aktinomicina D. Razlika je bila u doziranju i učestalosti uzimanja lijeka. Procijenjen je niska do umjerena mogućnost otklona (pogrešne interpretacije, subjektivnosti). Podaci su izvađeni iz studija i zajednički analizirani gdje je to bilo moguće provesti. Studije su grupirane s obzirom na to koje su vrste liječenja uspoređene u njima.

Rezultati istraživanja
Kad se napravi sveukupna analiza ili prema pojedinom terapijskom režimu, u ovom Cochrane sustavnom pregledu aktinomicin D ima veću vjerojatnost izlječenja u prvoj liniji, odnosno manja je vjerojatnost neuspjeha. Zabilježene nuspojave relativno su blage za oba lijeka. Najčešće su zabilježeni mučnina, umor i slabokrvnost (anemija). Dokazi o nuspojavama i ozbiljnim nuspojavama nisu pouzdani. Dokazi niske kvalitete daju naslutiti da aktinomicin D ima veću učestalost težih nuspojava, pogotovo ako se uzima pet dana.

Zaključak
Aktinomicin D vjerojatno je učinkovitiji od metotreksata u liječenju GTB-a, ali nema dovoljno pouzdanih dokaza o sigurnosti njegove upotrebe. Stoga je potrebno više istraživanja na ovu temu. Potrebno su dodatni dokazi o utjecaju na plodnost. Četiri klinička pokusa koja uspoređuju metotreksat i aktinomicin D trenutno su u tijeku, i kad se dovrše zasigurno će dati važan doprinos ovom području medicine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Ante Begonja
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information