Akupunktura i medicinski potpomognuta oplodnja

Istraživačko pitanje: može li akupunktura poboljšati rezultate medicinski potpomognute oplodnje?

Dosadašnje spoznaje: jedan od sedam parova ima problema s neplodnosti i mnogi od njih traže pomoć u metodama medicinski potpomognute oplodnje (MPO). Iako je primjena akupunkture sve popularnija, primjena tog tradicionalnog kineskog liječenja u kombinaciji s metodama medicinski potpomognute oplodnje još uvijek je kontroverzna. Ovaj Cochrane sustavni pregled sažima podatke iz pouzdanih istraživanja i procjenu učinkovitosti i sigurnosti akupunkture u primjeni uz metode medicinski potpomognute oplodnje.

Datum pretraživanja: u sustavni pregled uključeni su dokazi dostupni do srpnja 2013.

Obilježja istraživanja: u literaturi je pronađeno 20 randomiziranih kontroliranih istraživanja. Šest istraživanja uspoređivalo je primjenu akupunkturu za vrijeme procesa skupljanja jajnih stanica prije postupka medicinski potpomognute oplodnje (uzorak od 912 žena), a 14 istraživanja je uspoređivalo primjenu akupunkture tijekom postupka medicinski potpomognute oplodnje (uzorak od 3632 žena). U dijelu istraživanja su ispitanici razvrstani u kontrolnu grupu u kojoj su se koristile placebo igle za akupunkturu, a u drugim istraživanjima u grupu u kojoj ispitanici nisu podvrgnuti nikakvom tretmanu. Sva istraživanja su uključivala ispitanike koji su bili podvrgnuti vanmaterničnoj (in vitro) oplodnji (eng. IVF). Nisu pronađena istraživanja o učinku akupunkture na indukciju ovulacije ili intrauterinu inseminaciju (ubacivanje obrađene sperme u maternicu).

Financiranje istraživanja: navedena istraživanja nisu financirali vanjski sponzori.

Ključni rezultati: nema dokaza o korisnom djelovanju akupunkture kod ispitanika podvrgnutih medicinski potpomognutoj oplodnji za vrijeme prijenosa embrija ili za vrijeme skupljanja jajnih stanica prije postupka medicinski potpomognute oplodnje, u vidu poboljšanja postotka uspješnih trudnoća kao i uspješnih pokušaja prirodnog ili medicinski potpomognutog začeća. Također ne postoje dokazi da akupunktura ima utjecaja na postotak pobačaja, niti da je imala značajne nuspojave.

Kvaliteta dokaza: rezultati nisu bili slični u svim istraživanjima. Razlog tome je različit ustroj istraživanja kao i primjena različitih vrsta kontrolnih grupa. Potrebno je provesti još istraživanja prije nego se mogu dati preporuke za takvu upotrebu akupunkture, uključujući istraživanja u kojima će se na ispitanicima raditi placebo akupunktura kao i analiziranje skupina na kojima nije proveden nikakav zahvat.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Maja Matković
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information