Usporedba kemoterapijskih režima baziranih na platini i kemoterapijskih režima koji nisu bazirani na platini u terapiji raka pluća malih stanica

Istraživačko pitanje

Da li pacijenti oboljeli od raka pluća malih stanica (SCLC) koji primaju kemoterapiju baziranu na platini žive duže od onih koji primaju kemoterapiju bez platine?

Ostala pitanja uključuju: odgovaraju li ti pacijenti bolje na terapiju, imaju li manje nuspojava i bolju kvalitetu života?

Dosadašnje spoznaje

SCLC je tip raka koji potječe iz pluća. Vrlo je agresivan tip raka koji brzo raste i metastazira. Stoga je kemoterapija često prva linija terapije kojom se liječi taj tip raka. Druga vrsta terapije koja se koristi za SCLC je zračenje, koje se često primjenjuje na plućima i mozgu.

Kombinacija više kemoterapijskih lijekova koji se daju zajedno naziva se "kemoterapijski režim". Trenutačno postoje dva glavna kemoterapijska režima u terapiji SCLC-a.

•kemoterapijski režimi bazirani na platini – sadrže kemoterapijski lijek poznat kao “platin” u kombinaciji s drugim kemoterapijskim lijekovima i;

•kemoterapijski režimi koji nisu bazirani na platini - sadrže druge kemoterapijske lijekove bez “platina”.

U zadnje vrijeme provedene su brojne studije koje uspoređuju korištenje kemoterapijskih režima baziranih na platini s onima bez platine u terapiji SCLC-a.

U ovom Cochrane sustavnom pregledu analizirani su podatci o pacijentima sa SCLC-om koji su sudjelovali u randomiziranim kontroliranim istraživanjima u kojima su uspoređeni kemoterapijski režimi bazirane na platini i kemoterapijski režimi bez platine.

Značajke istraživanja

Pretražena je literatura objavljena do 14. kolovoza 2014. U ovaj je sustavni pregled uključeno ukupno 32 studije sa 6.075 pacijenata. Studije su provedene u brojnim zemljama u Europi, Aziji i Sjevernoj Americi. Studije su provedene između 1981. i 2014.

Ključni rezultati

Pregled literature je pokazao da pacijenti koji su primali terapiju baziranu na platini nisu imali ništa veću vjerojatnost preživljenja 6, 12 i 24 mjeseci nakon terapije u usporedbi s pacijentima koji su primali kemoterapiju bez platine.

S druge strane, terapija bazirana na platini je pokazala veći postotak potpunog tumorskog odgovora (potpuni nestanak tumora, barem na neko vrijeme nakon terapije) u usporedbi s režimima bez platine. Kemoterapija bazirana na platini uzrokovala je više nuspojava, uključujući mučninu, povraćanje i niski broj trombocita.

Samo četiri studije su istraživale kvalitetu života, ali zbog toga što je svaka koristila drugačije metode mjerenja učinaka, njihovi rezultati se ne mogu kombinirati. Ipak, ni u jednoj studiji nije bilo razlike u kvaliteti života između kemoterapije bazirane na platini i onoj bez platine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Adam Galkovski
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information