Postavljanje ljepljive trake preko koljena kod odraslih s dugotrajnom boli u prednjem dijelu koljena (patelofemoralna bol)

Bol u prednjem dijelu koljena, koja se još zove i prednja koljenska bol ili patelofemoralna bol) često se javlja, osobito u osoba koje se bave nekim vrstama sporta ili tjelovježbe. tipično se pogoršava pri uspinjanju i silasku niz stepenice, izvođenju čučnjeva, klečanju i sjedenju sa savijenim koljenima. To je drugačija bolest nego što je artritis koljena.

Takvu prednju koljensku bol često liječe fizioterapeuti, koji koriste razne terapijske metode. Jedna takva metoda uključujući postavljanje ljepljive trake na koljeno iznad male kosti patele, neposredno na kožu prednje strane koljena, čiji je cilj kontroliranje položaja patele i potencijalno smanjenje boli tijekom pokreta.

Cochrane sustavni pregled pronašao je pet malih randomiziranih kontroliranih studija, koje su uključivale otprilike 200 sudionika s dijagnozom patelarnog bolnog sindroma, kod kojih je provedena usporedba stavljanja ljepljive trake na koljeno i kontrolne skupine bez takve terapije. Sve su se studije poprilično razlikovale s obzirom na vrstu ispitanika (u jednoj studiji su bili uključeni vojni regruti), duljini studije, i načinu provođenja terapije, kao i načinu procjene uspjeha liječenja. U 4 studije su ispitanici i u skupini koja je nosila ljepljivu traku i u placebo skupini ujedno imali propisano i vježbanje. Budući su i terapeut i ispitanici znali tko dobiva ljepljivu traku, nužan je oprez u tumačenju rezultata studija. Zbirna analiza podataka od 161 koljena za razinu boli na kraju liječenja (1 tjedan - 3 mjeseca) nije pokazala statistički ili klinički značajnu razliku u boli između pacijenata koji su nosili ljepljivu traku i onih koji nisu imali takvu traku na kraju provedenog liječenja. Podaci ostalih ishoda koji su mjerili funkciju i aktivnosti svakodnevnog života su davali kontradiktorne rezultate, i prikazani samo u pojedinačnim studijama.

Trenutno dostupni dokazi iz ispitivanja koja prikazuju klinički relevantne rezultate su niske kvalitete i nedovoljni za izvući zaključke o učincima ljepljive trake na prednju koljensku bol, bilo da se koristi samostalno ili u sklopu složenog programa liječenja. Nužna su daljnja istraživanja, uključujući velike, po mogućnosti multicentrične, kvalitetne i dobro opisane randomizirane kontrolirane studije koje bi mjerile klinički značajne ishode i dugoročne rezultate. Prije toga, potrebno je suglasje o dijagnozi patelofemoralnog bolnog sindroma, standardizacija mjerenja rezultata i dogovor o prihvatljivim metodama postavljanja ljepljive trake na koljeno.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveli: Marija Gulin i Boško Jakšić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information