Lijekovi za razrijeđenje krvi (antikoagulansi) za dugoročnu terapiju krvnih ugrušaka u pacijenata s rakom

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Molimo kliknite ovdje ako želite pročitati najnoviju verziju ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Dosadašnje spoznaje

Pacijenti s rakom imaju povećan rizik razvijanja krvnih ugrušaka i mogli bi drugačije reagirati na antikoagulanse u usporedbi s pacijentima bez raka.

Karakteristike studija

Pretražene su znanstvene baze podataka kako bi se pronašle studije koje su proučavale učinke dugoročne terapije različitim antikoagulansima na ponovno javljanje ugrušaka u osoba s rakom i potvrđenom dijagnozom duboke venske tromboze (pojava krvnog ugruška u venama nogu) ili plućne tromboze (krvni ugrušak u plućima). Uključene su studije na djeci i odraslima sa solidnim tumorima ili karcinomima krvi bez obzira na vrstu antitumorske terapije. Studije su proučavale preživljenje, ponovnu pojavu krvnih ugrušaka, razine trombocita (koji su uključeni u zgrušavanje krvi) i postflebitski učinak (komplikacija dugotrajnih ugrušaka). Dokazi se temelje na literaturi objavljenoj do veljače 2013.

Ključni rezultati

Pronađeno je 10 studija s 1981 pacijenata s rakom. Studije su pronašle da su heparini niske molekularne mase (injektabilni antikoagulansi) bili bolji u odnosu na antagoniste vitamina K (oralni antikoagulansi) u smanjenju ponovne pojave krvnih ugrušaka. Dostupni podaci upućuju da oba lijeka imaju jednak učinak na smrt i nuspojavu krvarenja.

Kvaliteta dokaza

Nije bilo moguće uključiti nekoliko potencijalno relevantnih studija jer traženi podaci nisu bili dostupni. Kvaliteta dokaza za ponovnu pojavu krvnih ugrušaka je procijenjena kao umjerena, a kvaliteta dokaza za smrt i krvarenje je procijenjena kao niska.

Bilješka o prijevodu: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Adam Galkovski
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Share/Save