Usporedba klozapina i ostalih atipičnih antipsihotika za shizofreniju

U ovom Cochrane sustavnom pregledu literature uspoređivani su klinički učinci klozapina s drugim atipičnim antipsihoticima. Dvadeset i sedam studija udovoljilo je kriterije za uklljučenje u sustavni pregled. Sadržavale su podatke za usporedbu klozapina s antipsihoticima poput olanzapina, kvetiapina, risperidona, ziprasidona i zotepina. Klozapin je bio nešto učinkovitiji od zotepina. Također, neučinkovitost terapije je dovodila do češćeg napuštanja studija u skupini koja je uzimala risperidon što upućuje na dosta veću učinkovitost klozapina. Glavni nedostatak klozapina su njegove nuspojave koje su dovodile do značajno većeg broja sudionika koji su napuštali studija u usporedbi s olanzapinom i risperidonom. Klozapin je povezan s više pospanosti (sedacije) i pretjeranog stvaranja sline (hipersalivacije) od olanzapina, kvetiapina i risperidona te s više napadaja od olanzapina i risperidona. Učestalost sniženja broja bijelih krvnih stanica je bila viša u skupini koja je uzimala klozapin nego u skupini koja je uzimala olanzapin i povećanje tjelesne mase je bilo veće nego u skupini risperidona. S druge strana, klozapin je uzrokovao manje poremećaja kretanja od risperidona i manje povišenje razine prolaktina od olanzapina, kvetiapina i zotepina.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Adam Galkovski
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information