Usporedba kvetiapina i ostalih atipičnih antipsihotika u terapiji shizofrenije

Kvetiapin je antipsihotik druge generacije. Antipsihotici druge generacije (atipični antipsihotici) u mnogim su zemljama postali glavna potpora ili terapija osobama sa shizofrenijom. Nazivaju se antipshoticima druge generacije jer su noviji od starih lijekova, poznatih kao tipični antipsihotici. Lijekovi druge generacije se smatraju boljima od starijih lijekova za reduciranje simptoma shizofrenije, poput zvučnih i vizualnih halucinacija, te se smatra da imaju manje nuspojava, poput pospanosti, povećanja tjelesne težine i tremora.Međutim, nije poznato kako se različiti atipični antipsihotici međusobno razlikuju. Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda bilo je procijeniti učinke kvetiapina u usporedbi s ostalim atipičnim antipsihoticima u terapiji shizofrenije. Sustavni pregled je uključio ukupno 35 studija s 5971 sudionika te pruža informacije o šest usporedbi (usporedba kvetiapina s: klozapinom, olanzapinom, risperidonom, ziprasidonom, paliperidonom i aripiprazolom). Usporedbe s amisulpiridom, sertindolom i zotepinom ne postoje pa je potrebno još istraživanja. Veliko ograničenje svih zaključaka je velik broj osoba koje su napustile studije i prestale koristiti kvetiapin (50,2% sudionika).Najvažniji zaključak je da ako je skupina počela terapiju kvetiapinom, većina osoba će prestati koristiti lijek nakon nekoliko tjedana (iako razlozi prestanka terapije kvetiapinom nisu analizirani ovim pregledom i ostaju nepoznati). Kvetiapin bi mogao bit slabije učinkovit od risperidona i olanzapina u smanjenju simptoma, može uzrokovati manje povećanje tjelesne težine i povezanih problema (srčani problemi i dijabetes) od olanzapina i plaiperidona, ali više nego risperidon i ziprasidon. Ograničeni podatci upućuju da osobe koje uzimaju kvetiapin trebaju češću hospitalizaciju nego osobe koje uzimaju risperidon ili olanzapin. To može dovesti do viših troškova, ali su informacije nedovoljno čvrste da ih koriste upravitelji.

Ovaj sažetak napisao je Ben Gray iz udruge Rethink Mental Illness.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Adam Galkovski
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information