Tvari koje se koriste za proširenje šupljine maternice tijekom ambulantne histeroskopije

Istraživačko pitanje

Cochraneovi autori željeli su utvrditi koja je tvar najbolja za proširenje šupljine maternice tijekom ambulantne histeroskopije. Uspoređena je njihova podnošljivost za pacijente, učestalost nuspojava, prihvatljivost za osoblje koje izvodi zahvat te trajanje zahvata.

Dosadašnje spoznaje

Maternica je šuplji organ. Histeroskop je medicinski instrument koji se uvodi u maternicu kako bi se mogla vidjeti unutrašnjost šupljine maternice. Kako bi unutrašnjost bila vidljiva, potrebno ju je ispuniti bistrom tvari (distenzijskim medijem). Tvar može biti tekućina (fiziološka otopina) ili plin (ugljični dioksid). Tekućinu je preporučeno zagrijati na tjelesnu temperaturu kako bi ju pacijentice lakše podnijele. Svaka tvar ima svoje prednosti i nuspojave, koje su ovdje uspoređene.

Značajke istraživanja

Pronađeno je 12 randomiziranih kontroliranih ispitivanja u kojima su uspoređivani distenzijski mediji, a istraživanjima je obuhvaćeno ukupno 1,946 žena podvrgnutih ambulantnoj histeroskopiji. U ovaj sustavni pregled uključeni su dokazi objavljeni do travnja 2021. godine.

Ključni rezultati

Razina boli tijekom zahvata vjerojatno je slična uz fiziološku otopinu i uz ugljični dioksid. Nije sasvim sigurno je li fiziološka otopina jednako podnošljiva kao ugljični dioksid s obzirom na udio zahvata obustavljenih zbog intenzivne boli i potrebe za lijekovima protiv boli. Fiziološku otopinu vjerojatno ima manje nuspojava nego ugljični dioksid. Fiziološka otopina mogla bi biti bolja od ugljičnog dioksida za kvalitetu histeroskopskog prikaza. Dokazi za ishod trajanja zahvata nisu jasni.

U usporedbi s fiziološkom otopinom sobne temperature, primjena tople fiziološke otopine mogla bi učiniti zahvat manje bolnim. Dokazi za druge ishode ne omogućavaju donošenje zaključaka.

Kvaliteta dokaza

Dokazi su vrlo niske do umjerene kvalitete. Glavna ograničenja dokaza su nemogućnost prikrivanja intervencije od pacijentica i osoblja koje izvodi zahvate, nedostatak preciznosti te nedosljednost rezultata.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Martina Jović. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information