Ne postoji dovoljno dokaza za podržavanje korištenja akupunkture za simptomatsko liječenje sindroma nemirnih nogu.

Sindrom nemirnih nogu (SNG) je senzorimotorni poremećaj pokreta obilježen neugodnim sjetima u nogama i potreba za njihovim pomicanjem. SIndrom je veoma čest i negativno utječe na kvalitetu života, što opravdava potragu za djelotvornijom i prihvatljivijom terapijom.

Akupunktura je drevna kineska metoda liječenja. Za akupunkturu se tvrdi da regulira funkciju unutrašnjih organa i vraća u ravnotežu tjelesne energije podražavanjem određenih aku-točaka. Kao nefarmakološka terapija, odnosno terapija koja ne ukljčuje lijekove, akupuntura bi možda mogla biti korisna u liječenju SNG-a.

Ovaj Cochraneov sustavni pregled literature je istražio djelotvornost i sigurnost akupunkture u liječenju SNG-a. U procjeni nisu pronađeni dosljedni dokazi za određivanje djelotvornosti akupunkture u liječenju SNG-a, a taj zaključak se temelji na dva pronađena istraživanja. Potrebno je provesti više visokokvalitetnih istraživanja prije nego što se rutinska upotreba akupunkture može preporučiti pacijentima koji pate od SNG-a.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Iva Štrkalj
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information