Intervencije za odgađanje progresije Huntingtonove bolesti

Huntingtonova bolest (HB) je autosomno dominantna neurodegenerativna bolest za koju trenutno nema dostupnog lijeka. U ovom je Cochrane sustavnom pregledu analizirana učinkovitost intervencija usmjerenih na promjenu napredovanja (progresije) bolesti te ocijenjena metodološka kvaliteta odgovarajućih kliničkih ispitivanja. U sustavni je pregled uključeno osam istraživanja koja su imala ukupno 1366 sudionika. Rezultati pokazuju da ni jedna intervencija nije pokazala učinak na promjenu progresije bolesti u HB-u.

Bilješke prijevoda: 

Cochrane Hrvatska
Prevela: Katarina Vučić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information