Cijeljenje rana nakon operacije glaukoma: je li bolji mitomicin C ili 5-fluorouracil?

Istraživačko pitanje
Je li primjena mitomicina C (MMC) učinkovitija od primjene 5-fluorouracila (5-FU) u sprječavanju komplikacija nakon operacije glaukoma (trabekulektomije)? Je li MMC učinkovitiji od 5-FU u smanjenju neuspješnih trabulektomija tijekom jednogodišnjeg oporavka?

Dosadašnje spoznaje
Povišeni očni tlak je rizični čimbenik za razvoj glaukoma. Jedna od mogućnosti liječenja glaukoma je trabekulektomija, operacija drenaže (odvodnje viška tekućine) kojom se snizuje očni tlak. Antimetaboliti su lijekovi koji se primjenjuju tijekom operacija radi poboljšanja procesa cijeljenja rana i izbjegavanja stvaranja ožiljaka nakon operacija. Stvaranje ožiljaka može dovesti do neuspjeha operacije zbog gubitka funkcije drenažnoga kanala. Lijekovi koji se najčešće rabe za sprječavanje takvih komplikacija su mitomicin C i 5-fluorouracil.

Datum pretrage
Pretražena je literatura objavljena do listopada 2015.

Značajke istraživanja
Ovaj sustavni pregled uključuje 11 randomiziranih kontroliranih kliničkih pokusa (vrsta pokusnog istraživanja) koji su provedeni u Sjedinjenim Američkim Državama, Europi, Aziji i Africi. Operacije trabekulektomije u sklopu rutinskih postupaka liječenja glaukoma obavljene su na 687 očiju u 679 pacijenata (nekim pacijentima operirana su na oba oka). Pacijenti koji su već imali operaciju glaukoma, pacijenti afričkog podrijetla i pacijenti sa sekundarnim glaukomom imali su veći rizik od neuspjeha operacije. Pet istraživanja provedeno je na pacijentima s niskim rizikom od neuspjeha operacije, pet ih je provedeno na pacijentima s visokim rizikom, a jedno je istraživanje uključivalo obje skupine pacijenata: one s niskim i one s visokim rizikom od neuspjeha operacije. Ni jedno od navedenih istraživanja nije provedeno na pacijentima s kombiniranim zahvatom trabekulektomije i operacije katarakte (mrene).

Ključni rezultati
Rezultati sustavnoga pregleda upućuju na zaključak da je rizik od neuspjeha trabekulektomije nakon godine dane manji u pacijenata koji su primali mitomicin C u usporedbi s pacijentima koji su primali 5-fluorouracil. Rezultati svih istraživanja uvrštenih u ovaj Cochrane sustavni pregled uključeni su u analizu rezultata, a dobiveni su na miješanom uzorku pacijenata s niskim i visokim rizikom od neuspjeha operacije i uz primjenu različitih metoda davanja antimetabolitnih lijekova. Autori nisu pronašli značajne razlike u rezultatima između pojedinih skupina pacijenata, ali je snaga analize bila niska.

Autori nisu pronašli značajne razlike u vidljivim ishodima operacija nakon jedne godine između pacijenata koji su primali mitomicin C i onih koji su primali 5-fluorouracil. Nisu pronašli značajne razlike niti u broju kapi lijeka primijenjenih nakon operacije. Ipak, pronašli su dokaze koji upućuju na zaključak da je mitomicin C učinkovitiji u snižavanju vrijednosti očnog tlaka nego 5-fluorouracil i to u obje skupine pacijenata (niskorizičnih i visokorizičnih). Tijekom godine dane nakon operacije, srednja vrijednost očnog tlaka bila je značajno niža u pacijenata liječenih mitomicinom C nego u pacijenata liječenih 5-fluorouracilom. Taj je učinak bio izraženiji u pacijenata s visokim rizikom od neuspjeha operacije u kod onih s niskim rizikom.

Nakon provedene analize komplikacija liječenja, autori su zaključili da primjena mitomicina C smanjuje vjerojatnost razvoja komplikacija, pogotovo u odnosu na incidenciju (broj novih slučajeva) epiteliopatije i hipeme. No, autori su pronašli dokaze koji upućuju na povećan broj slučajeva curenja mjehurića i rana, kasne hipotonije i stvaranja katarakte u pacijenata liječenih mitomicinom C.

Ni jedno od istraživanja uključenih u sustavni pregled nije pratilo kvalitetu života pacijenata.

Kvaliteta dokaza
Autori su kvalitetu dokaza ocijenili niskom, ponajprije zbog rizika od sustavnih pogrješaka u istraživanjima. Jedna od uočenih pogrješaka odnosi se na različite metode primjene antimetabolitnih lijekova, što je smanjilo vjerojatnost da pacijenti nisu znali kojim su lijekovima liječeni. Nadalje, autori većine istraživanja uključenih u sustavni pregled naveli su samo nekoliko komplikacija liječenja, što je dovelo do analize vrlo malog broja poznatih komplikacija u samom sustavnom pregledu.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Josip Melvan
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr 

Tools
Information