Dijeta s niskim udjelom bakterija naspram kontrolne dijete za sprječavanje infekcija u pacijenata oboljelih od raka liječenih kemoterapijom koja uzrokuje epizode neutropenije

Neutropenija (smanjena razina neutrofila u krvi) je potencijalno ozbiljna nuspojava kemoterapije i jedan od glavnih faktora rizika za infekcije, što može biti opasno po život. Naime, neutrofili su vrsta leukocita koja je važna u obrani organizma. Pretpostavlja se da bi dijeta s niskim udjelom bakterija (npr. hrana i piće koji sadrže niske razine bakterija) mogla spriječiti pojavu infekcije i smrti (povezane s infekcijom) u bolesnika s karcinomom koji primaju kemoterapiju koja uzrokuje epizode neutropenije.

Autori ovog Cochrane sustavnog pregleda literature su pronašli tri randomizirana klinička pokusa koja su usporedila različite dijete u 192 djece i odraslih s različitim oblicima karcinoma. Druge istražene intervencije, kao što su antimikrobna profilaksa (tj. sprječavanje infekcije putem davanja antimikrobne terapije, kao što su antibiotici) i higijenske prakse i definicije ishoda studije razlikovale su se među tim studijama. Također su sadržavale vrlo ograničene informacije o terapiji protiv karcinoma koju su primali ispitanici. Sve studije su imale metodološke probleme. Nažalost, zajednička analiza rezultata uključenih studija nije bila moguća, ali u ovom trenutku ne postoje dokazi iz pojedinačnih studija koji ukazuju da prehrana s niskim udjelom bakterija sprečava infekcije. Podaci o preživljavanju, vrijeme od pojave neutropenije na početak groznice, trajanje empirijskog (tj. početak liječenja prije određivanja konačne dijagnoze) antibiotika i antimikotika (tj. lijekovi za gljivične infekcije), prihvatljivost prehrane i kvaliteta života procijenjeni su samo u jednoj studiji. Za sve rezultate nisu zabilježene statistički značajne razlike između istraživanih skupina. Ni jedna od studija nije procjenjivala smrtnost povezanu s infekcijama. Treba napomenuti da "nema dokaza o učinku", kao što je navedeno u ovom pregledu, nije isto što i "dokaz da nema učinka". Nisu uočene razlike između istraživanih vrsta prehrane, vjerojatno zato što je vrlo malo pacijenata uključeno u te studije. Na temelju trenutno dostupnih dokaza, autori pregleda literature nisu mogli dati preporuke za kliničku praksu. Potrebna su dodatna istraživanja visoke kvalitete.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Ivana Sruk
 Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information