Uspješnost prijenosa embrija u ženu: usporedba navođenja ultrazvukom i tradicionalne metode

Istraživačko pitanje

Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda literature bio je istražiti dokaze iz istraživanja u kojima su znanstvenici analizirali poboljšava li prijenos embrija vođen ultrazvukom (engl. ultrasound-guided embryo transfer, UGET) ishode u usporedbi s "kliničkim dodirom". Tradicionalna metoda prijenosa embrija, "klinički dodir" (engl. clinical touch), oslanja se na dodir osjeta kliničara koji manualno procjenjuje kada je kateter koji prenosi embrij na preciznom položaju.

Dosadašnje spoznaje

Dio žena koje se podvrgnu liječenju neplodnosti ne može postići rođenje živog djeteta. To može biti posljedica niza čimbenika, kao što su nedostatak kvalitetnog embrija, problemi s maternicom ili sama tehnika prijenosa embrija u ženu. Ovaj sustavni pregled literature ispituje jedan aspekt tehnike prijenosa embrija u ženu: poboljšava li prijenos vođen ultrazvukom ishod trudnoće u usporedbi s kliničkim dodirom (procjena liječnika bez tehničke pomoći).

Obilježja uključenih istraživanja

Pronađena je 21 randomizirana kontrolirana klinička studija u kojima je uspoređen prijenos vođen ultrazvukom (UGET) s kliničkim dodirom za prijenos embrija u ukupno 6218 žena. Dokazi se odnose na literaturu dostupnu do svibnja 2015.

Ključni rezultati

Broj živorođene djece i trudnoća je povećan u skupini s prijenosom vođenim ultrazvukom u usporedbi sa skupinom koja je koristila klinički dodir, ali ti se rezultati temelje na dokazima niske kvalitete. Procjenjujemo da je mogućnost rođenja zdravog djeteta i normalne trudnoće 23% u slučaju kliničke procjene za prijenos embrija, a u žena u kojih je pri prijenosu embrija korišten ultrazvuk varira od 28% do 33%. Podatci koji se tiču rođenja žive djece trebaju se tumačiti oprezno jer su se studije međusobno razlikovale, zbog čega je teško donositi zbirne zaključke. Dokazi upućuju da je u istraživanjima koje koriste istu vrstu katetera za prijenos, kao i u slučajevima ultrazvuka i kliničke procjene prilikom prijenosa, prijenos vođen ultrazvukom bio povezan s povećanom vjerojatnošću trudnoće. Nije dokazano da je rizik od ozljede tijekom korištenja UGET-a, koji uključuje pobačaj, izvanmaternične trudnoće i višestruke trudnoće, drukčiji od rizika pojave ozljeda prilikom kliničke procjene tijekom prijenosa.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta dokaza za rođenje živog djeteta i trudnoću je niska zbog slabog načina opisivanja istraživačkih metoda i nedosljednosti u pokusnim rezultatima.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Petra Škulje
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information