Usporedba sintetskog surfaktanta s potrebnim proteinima i surfaktanta životinjskog porijekla za prevenciju i liječenje sindroma respiracijskog distresa

Sindrom respiracijskog distresa (SRD) je značajan uzrok bolesti u nedonoščadi. SRD je uzrokovan manjkom ili poremećenom funkcijom kemijske tvari koja oblaže pluća, zvane plućni surfaktant (površinski aktivna tvar u vodi koja smanjuje površinsku napetost). Brojni preparati koji sadrže surfaktant, bilo životinjskog porijekla bilo sintetske proizvodnje, razvijeni su i testirani za liječenje ili prevenciju sindroma respiracijskog distresa. Ovi preparati surfaktanta smanjili su rupturu pluća (pneumotoraks) i smanjili rizik od smrti te povećali broj preživjelih bez oštećivanja pluća. Iz prethodnih istraživanja je proizišlo da surfaktanti životinjskog porijekla imaju bolji učinak od sintetskih surfaktanata. Razlog bi mogao biti taj što proteine koje sadrži životinjski surfaktant nisu sadržavali sintetski surfaktanti koji su ranije bili dostupni.

Nedavno razvijeni preparati sintetskog surfaktanta uključuju cijele proteine, ili dijelove istih (zvane peptidi), koji se ponašaju kao surfaktantski protein. Ovi preparati su nedavno testirani i uspoređeni s preparatima derivata životinjskog surfaktanta.

Dva nedavna istraživanja, koja uspoređuju sintetski surfaktant koji sadrži protein sa surfaktantima životinjskog porijekla pokazala su napredak u smanjenju smrtnosti i smanjenju učestalosti crijevnih bolesti (nekrotski enterokolitis), dok su ostali klinički ishodi bili slični.
Daljnja istraživanja će pomoći u definiranju preporuke o korištenju sintetskog surfaktanta koji sadrži protein.

Tools
Information