Akupunktura kao metoda liječenja za glaukom

Glaukom je bolest koja oštećuje optički živac i negativno utječe na vid. Glavni je uzrok sljepoće širom svijeta. Iako su dostupne brojne vrste liječenja, uključujući kapljice za oči, lasersku terapiju i kirurške postupke, neki pacijenti žele se liječiti alternativnim i komplementarnim terapijama kao što je akupunktura uz standardne postupke. Ovaj Cochrane sustavni pregled analizirao je rezultate randomiziranih kontroliranih pokusa o djelotvornosti i sigurnosti akupunkture za liječenje oboljelih od glaukoma. U sustavni pregled uključena je jedna dovršena studija i jedna studija koja je u tijeku; a pronađeno je i 7 studija (sve objavljene na Kineskom jeziku) koje čekaju procjenu odgovaraju li kriterijima uključenja. Jedno dovršeno istraživanje koje je uključeno u sustavni pregled provedeno je na Tajvanu i to na ukupno 33 ispitanika. Studija je usporedila akupresuru uške (tehniku akupunkture koja nije standardna) u usporedbi s lažnom procedurom koja je pripremljena tako da sliči na pravu. U studiji je mjeren očni tlak i vidna oštrina tijekom 8 tjedana praćenja. Kvaliteta pokusa nije bila visoka. Prema rezultatima te studije, akupresura uške smanjuje očni tlak za otprilike 4 mm Hg za desno oko i oko 5 mmHg za lijevo oko nakon 4 tjedna, ali nije značajno djelotvorna za bilo koje druge vremenske točke ili za bilo koji drugi rezultat koji se tiče vida. Sigurnost akupunkture nije analizirana u tom pokusu. Pronađena je i jedna studija koja je u tijeku, a zove se "Akupunktura za glaukom", međutim ta studija još nije uključila niti jednog pacijenta. Temeljem trenutno dostupnih dokaza, korist i šteta od akupunkture kao metode liječenja glaukoma ne može se procijeniti. Nakon što se uključi 7 kineskih pokusa koji čekaju procjenu možda će se ovaj zaključak promijeniti.

Bilješka o prijevodu: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information
Share/Save