Ispuni u boji zuba (bezmetalni ispuni): je li bolje popraviti ili izmijeniti neispravne bezmetalne ispune u odraslih osoba?

Istraživačko pitanje

Ima li bolji učinak popravak ili izmjena neispravnog ispuna u boji zuba (kompozitne smole) na kutnjacima odraslih osoba?

Uvod

Ispuni se koriste kao dio stomatološkog liječenja u cilju nadoknade karijesom ili nekim drugim načinom izgubljenog zubnog tkiva.

Ispuni također pomažu u sprječavanju daljnjih oštećenja (ona mogu nastati napredovanjem karijesa ispod ispuna ili prilikom traume), ali se moraju održavati da bi se osiguralo očuvanje zdravog ostatka zuba.

Ispuni u boji zuba se sve češće koriste u mnogim zemljama kao alternativa amalgamima (metalnim ispunima). Ovi materijali za ispune, kao i svi drugi, imaju ograničeno trajanje i može doći do problema prilikom njihovog pucanja ili neispravnosti.

Neispravni ispuni su se uglavnom mijenjali, no to može dovesti do daljnjeg gubitka zubnog tkiva prilikom uklanjanja i ponovnog punjenja zuba.

Druga mogućnost je popraviti neispravni ispun. To može zahtijevati manje vremena, a neki se postupci mogu izvesti i bez potrebe za lokalnom anestezijom. Popravak može biti manje stresan za pacijenta u usporedbi sa zamjenom ispuna. Pitanje boli, anksioznosti, stresa, vremena i cijene samog postupka važno je i za stomatologa i za pacijenta.

Ovaj pregled imao je cilj usporediti je li bolje zamijeniti ili popraviti kompozitne ispune. Dokazi za popravak ili izmjenu amalgamskih ispuna su sadržani u posebnom pregledu.

Značajke istraživanja

Ovaj je pregled na temelju postojećih studija izradila Cochrane skupina za oralno zdravlje. Dokazi se odnose na studije objavljene do 24. srpnja 2013.

Glavni rezultati

Nisu nađena istraživanja koja su pogodna za uključenje u ovaj pregled.

Kvaliteta dokaza

Trenutno nema dokaza koji podupiru popravak ili zamjenu kompozitnih ispuna u odraslih osoba.

Potrebno je provesti odgovarajuća randomizirana kontrolirana istraživanja prije nego se može dati preporuka utemeljena na dokazima.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane ogranak
Prevela: Andrea Hoch

Tools
Information