Metalni zubni ispuni: da li je bolje popraviti ili zamijeniti neispravne amalgamske ispune na kutnjacima odraslih osoba

Istraživačko pitanje

Ima li bolji učinak zamjena ili popravak neispravnih amalgamskih ispuna (mješavina različitih vrsta metala sa živom) na kutnjacima odraslih osoba?

Uvod

Ispuni se koriste kao dio stomatološkog liječenja u cilju nadoknade zubnog tkiva izgubljenog karijesom ili nekim drugim načinom.

Ispuni se koriste kao dio stomatološkog liječenja u cilju nadoknade zubnog tkiva izgubljenog karijesom ili nekim drugim načinom. Oni sprječavaju daljnje oštećenje zuba (koje može nastati napredovanjem karijesa ispod ispuna ili prilikom traume), ali se moraju održavati da bi se osiguralo očuvanje zdravog ostatka zuba. Amalgami, kao i svaki drugi materijali za ispune, imaju ograničeno trajanje.

Neispravni se ispuni uglavnom mijenjaju, ali se za vrijeme uklanjanja i ponovnog stavljanja ispuna mogu ukloniti i zdravi dijelovi zuba.

Druga je mogućnost popraviti neispravni ispun, što može zahtijevati manje vremena, a neki se postupci mogu izvesti i bez potrebe za lokalnom anestezijom. Popravak može biti manje stresan za pacijenta u usporedbi sa zamjenom ispuna. Pitanje boli, anksioznosti, stresa, vremena i cijene samog postupka važno je i za stomatologa i za pacijenta.

Ovaj Cochrane sustavni pregled imao je cilj usporediti je li bolje popraviti ili zamijeniti amalgamske ispune. Dokazi za popravak ili izmjenu kompozitnih ispuna sadržani su u posebnom pregledu.

Značajke istraživanja

Ovaj je pregled na temelju postojećih studija izradila Cochrane skupina za oralno zdravlje, a odnosi se na dokaze dostupne do 5. kolovoza 2013.

Glavni rezultati

Nisu nađena istraživanja koja su pogodna za uključenje u ovaj pregled.

Kvaliteta dokaza

Trenutno nema dokaza koji bi poduprli popravljanje ili zamjenu amalgamskih ispuna u odraslih osoba.

Potrebno je provesti randomizirana kontrolirana istraživanja na ovu temu prije nego što se može dati preporuka utemeljena na dokazima.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane ogranak
Prevela: Andrea Hoch

Tools
Information