Antidepresivi za negativne simptome shizofrenije

Smjernice preporučuju dodavanje antidepresiva uz liječenje antipsihoticima za osobe sa shizofrenijom koje imaju perzistirajuće negativne simptome te bolesti. Kombinacija antipsihotika i antidepresiva može biti učinkovitija u liječenju negativnih simptoma shizofrenije od primjene samih antipsihotika, ali trenutno je kvaliteta informacija koje su dostupne na ovu temu previše ograničena da bi se moglo doći do ikakvih čvrstih zaključaka.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Marija Franka Žuljević. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr 

Tools
Information