Lijekovi za povećanje količine mlijeka u majki koje se izdajaju za svoju hospitaliziranu djecu

Ljudsko mlijeko je najbolji način prehrane donošene i nedonošene djece tijekom prvih šest mjeseci života. Majke nedonošene i bolesne djece su odvojena od djece dok ona primaju bolničku skrb. Ove majke često imaju poteškoća s održavanjem laktacije dok se stvaranje mlijeka održava isključivo održava izdajanjem.

Kod nedonošene djece, izdojeno ljudsko mlijeko davano nazogastričnom sondom (dok dijete nije u stanju sisati) dokazano smanjuje pojavu bolesti crijeva koja se zove ˝nekrotizirajući enterokolitis˝, gdje se dijelovi crijeva oštećuju ili odumiru. Nadalje, dokazi sugeriraju da izdojeno ljudsko mlijeko može poboljšati podnošenje hranjenja i smanjiti infekcije.

Ispitivanja lijekova za povećanje količine mlijeka u majki nedonošene djece s nedovoljnom količinom mlijeka za potrebe svoje djece su objavljena u dva randomizirana kontrolirana pokusa koja su uključivala 59 majki. U ova dva istraživanja je dva to tri tjedna nakon poroda davano 10mg domperidona tri puta dnevno majkama s nedovoljnom količinom izdojenog mlijeka. Ova istraživanja su pokazala umjereno povećanje volumena izdojenog mlijeka tijekom narednih jedan do dva tjedna. Nikakve nuspojave nisu zabilježene kod majke ili djece u ovim istraživanjima.

Primjenu ovih lijekova bi trebalo razmotriti samo kod majki koje su dobile punu potporu s dojenjem, a nakon više od 14 dana od poroda nemaju dovoljno izdojenog mlijeka za potrebe svoje djece.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Irena Zakarija-Grković
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information